Ook Bilal Wahib mag weer zielig doen

Bilal-Wahib

Zo kennen we de mensjes van de mainstream media weer. Ze draaien met veel plezier het bordje dader om naar slachtoffer. Zo ook met Bilal Wahib, die een kind van 12 vroeg om zijn geslachtsdeel te tonen in een live chat met tienduizenden volgers. Bij Ruud de Wild, die Yvonne Coldeweijer een psychopaat noemt, maar een verspreider van kinderporno omarmt, mag Wahib zielig doen.

Hij zat na “het incident” tegen een depressie aan. Aaaaaah zielig! Hij kreeg zelfs bijna een burn-out. Aaaaaah zielig! Zijn moeder was boos op hem. Aaaaaah zielig!

In de podcast zegt ie ook: “De rechter zei tegen mij: het is heel fucked up wat je hebt gedaan. Het was strafbaar, maar we gaan het seponeren. Want je hebt je strafzaak al gehad.” Dat is toch werkelijk niet te geloven. Je doet iets strafbaars, maar ze gaan seponeren omdat je bekend bent. Dat is een privilege die maar weinig mensen hebben in dit land.

36 reacties op “Ook Bilal Wahib mag weer zielig doen

 1. Ah lah of Allah zegt:

  De Isrā’ en Mi`rāj was een groot teken en immens wonder wat Allah aan de Meester van de mensen ﷺ schonk, om zijn superioriteit over de mensheid, jin-heid, engelen en de gehele creatie te tonen. Er zijn grote lessen in de gebeurtenissen die plaatsvonden en dit kan een middel zijn om toe te nemen in geloof en zekerheid. De geleerden zeggen dat de beste nacht in relatie tot de Ummah als geheel, de nacht was waarin de Profeet ﷺ was geboren. En de beste nacht in relatie tot de Profeet ﷺ zelf, was de nacht van Isrā’ en Mi`rāj.

  Beproevingen
  Deze nacht had de Profeet ﷺ veel geduld getoond tijdens de ontberingen die hem troffen.
  En het is van Allah’s Wijsheid dat Hij zijn uitgaven schenkt, gepaard met ontberingen.

  Allah zegt :

  “Ze ondervonden leed en tegenspoed en waren zodanig dat de Boodschapper en de gelovigen zeiden: ” Wanneer zal hulp van Allah komen ?” Waarlijk, hulp van Allah is altijd dichtbij”[1]

  Aan het eind van zijn leven zei de Boodschapper van Allah ﷺ, dat hij de ergste behandeling kreeg tijdens de gewelddadige afwijzing door de ongelovigen van Ta’if. Het merendeel van de geleerden van de Seerah zeggen dat dat de Isra ‘ en Mi`rāj kort hierna plaatsvond, een jaar vóór de Hidjrah op de 27e nacht van de maand Rajab . [2]

  Voorbereiding & reis
  De Profeet ﷺ zag enkele van de gebeurtenissen van de Isrā’ en Mi`rāj in zijn dromen als een voorbereiding daarvoor, voordat de gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvonden. Sommige mensen beweren dat alle gebeurtenissen van de Isrā’ en Mi`rāj plaatsvonden in een droomtoestand , maar dit is niet het geval: de Profeet ﷺ ervoer dit met zijn lichaam en ziel. Had de Isrā’ alleen een ervaring binnen een droom van de Profeet ﷺ zijn geweest, dan hadden de ongelovigen van Quraysh niet zo veel moeite gehad om dit te accepteren. Ze zouden niet hebben gevraagd :

  “Hoe kon je gisteravond reizen naar Jeruzalem en de volgende ochtend met ons in Mekka zijn?”

  Allah zegt :

  “Transcendent is Degene Die veroorzaakt heeft dat Zijn dienaar in een nacht reisde van al- Masjid al – Haram naar al- Masjid al – Aqsa”. [3]

  Toen Allah wilde spreken met Sayyidunā Mūsā (Profeet Mozes, ‘alayhi salām) , vertelde Hij hem tot dertig dagen te wachten en dan verder nog eens tien dagen :

  “Wij benoemden voor Mūsā dertig nachten en Wij voltooiden [de periode] met tien meer” [ 4 ] .

  Allah vertelde overigens niet aan de Profeet ﷺ om te wachten. Zijn bevel kwam echter plotseling zonder enige waarschuwing. De borstkas van de Profeet ﷺ splitte open en zijn hart werd gewassen en gevuld met kennis en verdraagzaamheid. De Burāq (reisdier) werd toen voor hem gebracht. Allah zou hem ook kunnen hebben laten reizen zonder de Burāq , maar het was een manier om hem te eren en te verheffen. Jibril [Gabriel] zei tegen de Burāq na enige halsstarrigheid:

  “Schaam jij je dan niet, O Burāq? Bij Allah, niemand die nobeler is bij Allah heeft jou ooit bereden!”

  Terwijl hij op reis (Isra) was, riep iemand hem van de rechterkant, maar hij ﷺ reageerde niet. Jibril informeerde hem dat dit de oproeper van de joden was. Wanneer hij geantwoord zou hebben, zou zijn Ummah de weg van de joden zou hebben gevolgd. Daarna riep iemand hem vanaf de linkerkant en alweer antwoordde de Profeet ﷺ niet. Jibril informeerde hem dat dit de oproeper van de christenen was. Had hij geantwoord, dan zou zijn Ummah de weg van de christenen hebben gevolgd. Dus ondanks alle pogingen van de christenen om mensen te bekeren tot het christendom, blijft de Ummah onder de zorg en bescherming van Allah naar aanleiding van de standvastigheid van de Profeet ﷺ.

  Hij werd voor een derde keer geroepen en de Profeet ﷺ antwoordde weer niet. Jibril informeerde hem dat het de dunya, (materialistische wereld) was die hem riep. Als hij had geantwoord, dan zou zijn Ummah dit huidige leven hebben verkozen boven het Hiernamaals. De dunya verscheen toen voor hem in de vorm van een oude vrouw. Jibril deelde hem mee dat alles wat over zal blijven van het leven van deze wereld voor de Dag des Oordeels, vergelijkbaar is als de tijd die deze oude vrouw nog over heeft om te leven. We zijn getuige van alle oorlogen en worstelingen die plaatsvinden. In realiteit is dit leven als een oude vrouw, op de afgrond van de dood. En voor ons is het volgende leven! Moge Allah ons de beste der einden geven!
  Naar aanleiding van de weigering van de profeet ﷺ om antwoord te geven op de roep van de dunya, zullen er altijd mensen tot deze dag blijven die haar waardeloosheid inzien.

  De Boodschapper van Allah ﷺ leidde de profeten in het gebed in al-Masjid al-Aqṣā. Jibril deelde hem mee dat de ziel van iedere Profeet van de tijd van Adam tot de tijd van ‘Isa [Profeet Jezus] gezonden werd door Allah en gebracht werden om achter hem te bidden zodat zij de rang van hun meester Muhammad zouden leren kennen [Allah’s Vrede zij met hen]. Hij was de imam die alle profeten en engelen leidde in gebed. Waarom maken wij hem dan niet onze imam?

  De reis naar de hemel
  De Profeet ﷺ reisde toen van hemel naar hemel. De engelen in de hemelen werden geïnformeerd dat hij zou komen en het was hun kans om geëerd te worden, net zoals zijn metgezellen op aarde. De mensen op Aarde bekogelden hem met stenen en beledigden hem, terwijl de bewoners van de hemelen hem de meest warme welkom gaven. In de ontmoeting tussen de Profeet en zijn vader, Adam (‘alayhi salam) en de andere profeten in de verschillende hemelen, bevind zich een les. Ondanks de superioriteit van de Profeet ﷺ over hen, werd hij nog steeds bevolen om hen te groeten. Er was niemand die geen behoefte had aan iemand, behalve hij, maar hij ontmoette hen en toonde een grote vorm van etiquette en slaaf-schap richting Zijn Heer.

  Van wat hij aanschouwde waren mensen die vers gekookt vlees afwezen en in plaats daarvan ervoor kozen om vuil en rot vlees te eten. Er werd hem verteld dat dit was net als zij die hetgeen verlaten wat toegestaan is en ervoor kiezen wat niet toegestaan is. Hij zag de hoofden van mensen die verpletterd werden door stenen. Zodra hun hoofden werden verpletterd, werden deze hoofden weer hersteld en weer verpletterd, enzovoort. Er werd hem verteld dat deze mensen te lui waren om het verplichte gebed uit te voeren.

  Hij reisde naar al-Bayt al-Ma’mūr, wat gelijkenis vertoond met de Ka’bah boven de 7de hemel. Het ligt direct boven de Ka’bah en wordt iedere dag bezocht door 70.000 engelen. De Profeet ﷺ ging naar binnen en voerde het gebed uit, samen met sommige door Allah uitverkoren zielen.
  Toen ging hij naar al-Sidrat al-MuntahāI. Een boom wiens formaat en schoonheid onbeschrijfelijk is. Zou er een blad vallen van deze boom, dan zou dit de Hemelen en de Aarde bedekken.

  Dit is het eindpunt van de kennis van de schepping. Het was hier waar Jibril stopte. Hij zei dat wanneer hij (Jibril) verder zou gaan, hij zou verbranden. Hij vertelde de Profeet ﷺ om zijn reis alleen voort te zetten.

  De Goddelijke ontmoeting
  Hij reisde naar de Troon van Allah en viel in sujoed. Mūsā werd bevolen om zijn sandalen te verwijderen voordat Allah met hem sprak, maar de Geliefde ﷺ werd niet bevolen om dit ook te doen. Allah beviel hem toen om zijn hoofd op te heffen, waarna hij zich toen richtte tot Allah:

  “Gegroet. Zegeningen en de beste gebeden omwille van Allah.”

  Allah antwoordde:

  “Vrede zij op jou, o Profeet, en de barmhartigheid en zegeningen van Allah.”

  Op dit punt, toen Allah Zichzelf manifesteerde tot hem, wenste de Profeet ﷺ om de vrome leden van zijn Ummah en de voorgaande naties te herinneren. Hij zei:

  “Vrede zij met ons en op de vrome slaven van Allah.”

  De engelen riepen toen uit:

  “Wij getuigen dat er geen godheid is anders dan Allah en dat Muhammad Zijn slaaf en Boodschapper is.”

  Toen Allah sprak tegen hem, zei Hij:

  “Ik heb jou genomen als Mijn geliefde en ik heb jouw hart uitgebreid en jouw waardering waarin je wordt gehouden hoog geheven, zodat wanneer Ik wordt genoemd, jij word genoemd met Mij. Ik heb jouw natie gemaakt tot de beste der naties en ik heb hen gemaakt tot de laatsten en de eersten op de Dag des Oordeels. Ik heb jou de eerste Profeet gemaakt om geschapen te worden en de laatste om gezonden te worden.”

  Allah sprak vriendelijk tot Zijn Geliefde en herinnerde hem eraan van Zijn zegeningen op hem. Hij zei dingen tegen hem die alleen Hij weet.

  Haram-al-Sharif

  Het gezegend geschenk
  Hij maakte vijftig gebeden verplicht op deze natie. Dit was uiteindelijk verlaagd tot vijf gebeden met de beloning van vijftig gebeden. Schamen degene die de vijf gebeden niet kunnen uitvoeren zich niet ten opzichte van hun Heer?
  Wat zouden zij hebben gedaan wanneer het vijftig gebeden waren die ze hadden moeten uitvoeren? Allah heeft vijf gebeden verplicht gesteld op Zijn slaven waarin er de mogelijkheid is om te spreken met Allah en dichter bij Hem te komen.

  “De slaaf van Allah is het meest dichtbij zijn Heer, wanneer hij in posternatie is (sujud).”

  De Profeet was gezegend met het visioen van zijn Heer, een zegening die niemand anders zal verkrijgen totdat zij het Paradijs zullen betreden. Dit visioen kan niet begrepen worden op een conventionele manier, omdat Allah verheven is boven het hebben van een plaats of richting. Sommige moslims ontkennen dat de visie van Allah onmogelijk is. Wij zijn met hen van mening dat de Visie van Allah onmogelijk is op een conventionele(fysieke) manier. Echter, begrijpen wij dat de Visie van Allah iets is wat groter is dan dat. Een pure manifestatie van Allah’s Licht, wat onmogelijk te beschrijven is.

  Sayyidunā Mūsā (‘alayhi salam) was gezegend met een deel van het licht dat op het gezicht van de Profeet ﷺ was, die zojuist zijn Heer had gezien. Mūsā had gevraagd om Allah te zien terwijl hij (Musa) op Aarde was, maar dit verzoek werd niet ingewilligd. Hij nam daarom wat licht van het gezicht van de Profeet ﷺ voor Mūsā. De Profeet ﷺ deelde ons mee dat er een tijd zal komen dat de Moslims de overwinning zullen zoeken door mensen die hem hadden gezien en later door mensen die andere mensen hebben gezien die hem hebben gezien. [5]

  De Boodschapper van Allah ﷺ bleef standvastig terwijl hij getuige was van dit alles: “Zijn visie dwaalde niet af, noch ging het verkeerd”[6]; “Zijn hart loog niet over wat hij zag, want hij zag werkelijk de tekenen van zijn Heer, de Grootste”. [7] Dit alles vond plaats in een paar ogenblikken. Er was zo weinig tijd voorbij gegaan dat de plaats waar hij sliep nog steeds warm was. Dit allemaal waren geweldige voorbeelden van Goddelijke kracht. We zijn zo gewend aan de patronen van oorzaak en gevolg en de wetten van de schepping dat we neigen te vergeten dat de aanwezigheid van de Goddelijke kracht zich overal bevind. In werkelijkheid zijn de dingen die wij als normaal achten, wonderen. Zoals het zitten en staan en het eten en drinken.

  Allah zegt:

  “Zie je het water dat je drinkt? Bracht jij dit naar beneden vanuit de wolken, of deden Wij dat?” [8]

  Moge Allah zegeningen schenken aan degene die deze geweldige reis had ondernomen en moge Hij ons doen heropleven met hem. Maak ons van degenen die oprecht zijn in het volgen van hem. Ontneem ons niet van zijn visie in dit leven, de Barzakh en het volgende leven. Sta ons toe om het gezicht te aanschouwen van degene die U heeft toegestaan om Uw Aangezicht te aanschouwen, opdat we voorbereid zijn om Uw Aangezicht te aanschouwen in de Verblijfplaats van Uw Plezier.

  4
  40
   • Edwin zegt:

    Plaats Jaar
    Amaliahaven 2022
    Baalhoek 2022
    Bath 2022
    Beerkanaal 2022
    Bergse Diepsluis west 2022
    Borssele 2022
    Breskens 2022
    Breskens Veerhaven 2022
    Brouwershavensche Gat 02 2022
    Brouwershavensche Gat 08 2022
    Cadzand 2022
    Delfzijl 2022
    Den Helder 2022
    Den Oever 2022
    Dintelhaven 2022
    Dordrecht 2022
    Eemhaven 2022
    Eemshaven 2022
    Europahaven 2022
    Gat van Borssele 2022
    Geulhaven 2022
    Goidschalxoord 2022
    Gouda brug 2022
    Hagestein beneden 2022
    Hansweert 2022
    Haringvliet 10 2022
    Haringvlietsluizen 2022
    Harlingen 2022
    Harmsenbrug 2022
    Hartel-Kuwait 2022
    Hartelbrug 2022
    Hartelhaven 2022
    Heesbeen 2022
    Hellevoetsluis 2022
    Hoek van Holland 2022
    Holwerd 2022
    Huibertgat 2022
    IJmuiden 2022
    Kats 2022
    Keizersveer 2022
    Kornwerderzand 2022
    Krammersluizen west 2022
    Krimpen aan de IJssel 2022
    Krimpen aan de Lek 2022
    Lauwersoog 2022
    Lith dorp 2022
    Maassluis 2022
    Marollegat 2022
    Meetpost Noordwijk 2022
    Moerdijk 2022
    Nes 2022
    Nieuwe Statenzijl 2022
    Oosterschelde 04 2022
    Oosterschelde 11 2022
    Oosterschelde 14 2022
    Oudeschild 2022
    Overloop van Hansweert 2022
    Parksluis 2022
    Petten zuid 2022
    Rak noord 2022
    Roompot binnen 2022
    Roompot buiten 2022
    Rotterdam 2022
    Rozenburgsesluis noordzijde 2022
    Rozenburgsesluis zuidzijde 2022
    Schaar van de Noord 2022
    Scheurhaven 2022
    Scheveningen 2022
    Schiermonnikoog 2022
    Schoonhoven 2022
    Sint Annaland 2022
    Spijkenisse 2022
    Stavenisse 2022
    Suurhoffbrug noordzijde 2022
    Tennesseehaven 2022
    Terneuzen 2022
    Terschelling Noordzee 2022
    Terschelling West 2022
    Texel Noordzee 2022
    Vlaardingen 2022
    Vlakte van de Raan 2022
    Vlieland haven 2022
    Vlissingen 2022
    Vuren 2022
    Kaarten en boeken

    1
    7
 2. Love Kenny zegt:

  Kan er eens een artikel komen over Kendall Jenner? Met meisje dat in tegenstelling tot de overige Kardashians/Jenners wel probeert zo gewoon mogelijk te blijven?

  Zij geeft gewoon eerlijk toe dat ze weleens fantaseert over hetzelfde geslacht. Dan zie je een foto op insta voorbij komen, dat ze naakt lig te zonnen. Heerlijk toch?

  Of wat te denken van die oldtimers waar ze in rijd.

  En laat die zelfvoldane influencers hier in Nederland eens een echte baan gaan zoeken, zoals in de kinderopvang om daar het personeelstekort wat terug te dringen. Dan kunnen die moeders met een echte baan wel gewoon gaan werken!

  5
  8
 3. Ali B en de veertig rovende merrekanen zegt:

  NIET OVER DE LIEFDE
  IK KAN VERTELLEN VAN DE VLIEGENDE TAPIJTEN

  OF VAN EEN KOOPMAN DIE TOT KONING WORDT GEKROOND (Sultan: ‘Ken ik al!’)

  VAN EEN OASE VOL MET SCHAPEN EN MET GEITEN

  VAN EEN PRINSES DIE IN EEN VISSERSHUISJE WOONT

  SULTAN

  Gaat dat over de liefde?

  SHERAZADE

  Over de liefde? Nee, hoezo?

  SULTAN

  O. Laat ik het niet merken.

  IK KAN VERTELLEN VAN BETOVERDE FONTEINEN

  OF VAN DE ZON DIE ZOMAAR RAAKTE OPGEBRAND (Sultan: ‘Ken ik al!’)

  IK KEN VERHALEN VAN GIGANTISCHE WOESTIJNEN

  VAN KARAVANEN DIE VERDWENEN IN HET ZAND

  EEN FAKIR ZONDER KLEREN

  SULTAN

  Hoho! Stop maar. Een fakir zonder kleren! Dát gaat natuurlijk over de liefde!

  SHERAZADE

  Nee, nee echt niet!

  SULTAN

  Waarom heeft ie dan geen kleren aan?

  SHERAZADE

  Het is gewoon een verhaal over een hele domme fakir. Zal ik het vertellen?

  SULTAN

  Nee, lijkt me niks.

  SHERAZADE

  Zal ik dan verder gaan met mijn lied? ….. Nee, niet over de liefde.

  SULTAN

  Laat ik het niet merken!

  IK KAN VERTELLEN VAN EEN FAKIR ZONDER KLEREN

  IK KAN VERTELLEN VAN DE PRINS EN DE PRINSES (Sultan: ‘Ken ik al!’)

  VAN WATERPIJPEN EN VAN HOGE SFEREN

  OF VAN DE GEESTEN, OPGESLOTEN IN EEN FLES

  IK KAN VERTELLEN VAN DE MENSEN DIE ZO BANG ZIJN

  OF VAN EEN JONGETJE DAT IN EEN BOERKA LIEP (Sultan: ‘Getsie!’)

  OF DAT DE NACHTEN HIER IN PERZIË ZO LANG ZIJN

  EN VAN DE BAKKER DIE MET ZEVEN VROUWEN SLIEP

  SULTAN

  De bakker die met zeven vrouwen sliep? Wou jij beweren…

  SHERAZADE

  … Nee, nee dat gaat ècht niet over de liefde. Het gaat over een bakker die zeven zusjes heeft en wilden allemaal…

  Sultan:

  IK WEET HET NIET

  HET LIJKT ME NOGAL FLAUW

  STRAKS GA IK MIJ VERVELEN

  WAAROM ZOU IK JOU NIET KELEN

  EN WAAROM ZOU IK LUISTEREN NAAR JOU

  NAAR JOU

  Sherazade:

  OVER TOVENAARS EN FEEËN

  HEB IK OOK NOG WEL IDEEËN

  EN OVER MOOIE ZEEMEERMINNEN

  KAN IK OOK WEL WAT VERZINNEN

  Of lampen … geesten …

  Sultan:

  IK WEET HET NIET

  HET LIJKT ME NOGAL FLAUW

  STRAKS GA IK MIJ VERVELEN

  WAAROM ZOU IK JOU NIET KELEN

  EN WAAROM ZOU IK LUISTEREN NAAR JOU

  NAAR JOU

  TE DUUR
  Tamina:

  WAT BEN JIJ EEN IDIOOT ZEG

  WAT BEN JIJ EEN RAAR FIGUUR

  JIJ KUNT HAAR TOCH NOOIT BETALEN

  WANT ZE IS VOOR JOU TE DUUR

  Ali Baba:

  IK ZAL NIET RUSTEN, IK ZAL NIET SLAPEN

  ‘K ZAL HARD WERKEN, MET PLEZIER

  MAAK JE GEEN ZORGEN, MORGIANA

  WANT IK NEEM JE MEE VAN HIER

  Kasim:

  HOU MAAR OP MET NAAR HAAR KIJKEN

  HOU MAAR OP MET JE GEGLUUR

  MORGIANA BLIJFT BIJ ONS

  WANT MORGIANA IS TE DUUR

  Ali Baba:

  IS ZIJ TE DUUR VOOR MIJ, TE DUUR?

  KAN IK ECHT NIET BLIJVEN HOPEN

  MORGIANA VRIJ TE KOPEN

  IS ZIJ TE DUUR VOOR MIJ, TE DUUR?

  Kasim: Ja! En ze is ook niet te huur!

  Ali Baba:

  JA, ZE DENKEN DAT IK GEK BEN

  DAT IK JOU OOK NOOIT VERDIEN

  MAAR IK WERK TOT IK GENOEG HEB

  ZAL ZE EENS WAT LATEN ZIEN

  Kasim:

  JIJ LEEFT ALTIJD MAAR IN ARMOE

  JIJ BENT ALTIJD MAAR BEROOID

  EN JIJ WILT MORGIANA KOPEN

  MAAR DAT LUKT NATUURLIJK NOOIT

  Ali: Ooit!

  Ali Baba:

  JULLIE ZULLEN HET WEL MERKEN

  GEEN PROBLEEM IS MIJ TE GROOT

  VOL BEWONDERING ZAL JE ZEGGEN

  ALI IS GEEN IDIOOT

  Brug – Morgiana:

  ACH ALI BABA, JE MOET VERGETEN

  ACH ALI BABA, MIJ KRIJG JE NIET VRIJ

  WANT ZOVEEL GELD KUN JE ECHT NIET VERDIENEN

  TOE ALI BABA DENK MAAR NIET MEER AAN MIJ

  TOE ALI BABA, JE MOET VERGETEN

  JE GAAT ER NOG ZELF AAN KAPOT

  LAAT MIJ MAAR ACHTER WANT HET IS GOED ZO

  HET IS NIET ANDERS, DIT IS MIJN LOT

  Ali Baba:

  IS ZIJ TE DUUR VOOR MIJ, TE DUUR?

  KAN IK ECHT NIET BLIJVEN HOPEN?

  Maak je geen zorgen, Morgiana! Want ik neem je mee van hier!

  HET ROVERSLIED
  WIJ ZIJN DE VEERTIG ROVERS EN WIJ ROVEN ER OP LOS

  PROBEER ONS NIET TE STOPPEN WANT DAN BEN JE ECHT DE KLOS

  WE ROVEN DURE SPULLEN EN DAT IS EEN HEEL GESLEEP

  EN WIE ONS VOOR DE VOETEN LOOPT, DIE HELPEN WE OM ZEEP

  WIJ BEROVEN ALLE MENSEN, ALS HET MOET OOK MET GEWELD

  WANT WIJ WILLEN ALLES HEBBEN, DIAMANTEN, GOUD EN GELD

  WIJ BEROVEN OOK WEL BANKEN OOK AL KLAAGT MEN ACH EN WEE

  MAAR WE GRAAIEN WAT WE KUNNEN, ZELFS DE BONUSSEN GAAN MEE

  REFREIN:

  LEKKER MET Z’N ALLEN

  ROOFOVERVALLEN

  DURE DINGEN STELEN

  DIAMANTEN EN JUWELEN

  HAI HO, HAI HO, HAI HO

  NEE, JE KRIJGT HET NIET CADEAU

  WIJ ZIJN DE VEERTIG ROVERS, NIEMAND DIE ONS TEGENHOUDT

  PROBEER JE ONS TE VOLGEN, HA!, DAN MAKEN WIJ JE KOUD

  WE VERSTOPPEN ONZE SCHATTEN STIEKEM DIEP IN ONZE GROT

  ONZE GROT IS HEEL GEHEIM EN HIJ KAN OOK NOG GOED OP SLOT

  REFREIN

  Angra:

  HET IS EEN FLONKEREND BESTAAN

  IN DEZE WOESTE ROVERSTROEP

  HET IS EEN SPRANKELENDE BAAN

  HET IS EEN SCHITTEREND BEROEP

  sesam, open u!

  WE VERSTOPPEN ONZE SCHATTEN STIEKEM DIEP IN ONZE GROT

  ONZE GROT IS HEEL GEHEIM EN HIJ KAN OOK NOG GOED OP SLOT

  WE VERSTOPPEN ONZE SCHATTEN STIEKEM DIEP IN ONZE GROT

  ONZE GROT IS HEEL GEHEIM EN HIJ KAN OOK NOG GOED OP SLOT etc.

  HOE GING DIE SPREUK OOK WEER
  refrein:

  NET WIST IK HET NOG EN NU NIET MEER

  HOE KUN JE DAT NOU ZO SNEL VERGETEN

  IK WEET HET NIET, HOE GING DIE SPREUK OOK AL WEER

  HET SPIJT ME, NEE IK ZOU HET NIET MEER WETEN

  NU HEB IK ER GENOEG VAN

  NU IS HET NIET MEER LEUK

  WAT WAS DAT WACHTWOORD NOU

  WAT WAS NOU TOCH DIE SPREUK

  HET WAS GEWOON IETS, IETS VAN OPEN DEZE DEUR

  OF WILT U DE DEUR NU GAUW ONTSLUITEN

  GA OPEN MUURTJE, OPEN GROT

  WE WILLEN ECHT NU ECHT NAAR BUITEN

  HET WAS HEEL MAKKELIJK, EEN MAKKELIJKE SPREUK

  HOE BEN JE DUS VERGETEN

  IETS MET ETEN, BROODJE OPEN U

  JA PRECIES, MET ETEN

  refrein

  HÉ DOE EENS OPEN, DOE ‘S OPEN BAKLAVA

  DOE OPEN NOTENTAART, OF ZOETE DRUIFJES

  OLIJVEN OPEN U, OF OPEN U, GEHAKT

  OPEN U, DOORGEBAKKEN DUIFJES

  O FIJNGESNEDEN O, OPEN U

  TARTAAR OPEN U, PITABROODJES

  GA OPEN KNOFLOOKSOEP, OPEN VERSE MUNT

  VERSGEBRANDE PISTACHE-NOOTJES

  refrein

  NU HEB IK ER GENOEG VAN

  NU IS HET NIET MEER LEUK

  WAT WAS DAT WACHTWOORD NOU

  WAT WAS NOU TOCH DIE SPREUK

  WAT WAS NOU TOCH

  WAT WAS NOU TOCH DIE SPREUK

  PAK MAAR AAN
  Ali:

  LIEVE MENSEN KIJK EENS HIER

  IK GEEF U DIT MET GROOT PLEZIER

  IK HEB VEEL GELUK GEHAD

  PAK MAAR AAN WANT IK HEB ZAT

  IK WAS EEN ARME LUIS MAAR KIJK

  NU BEN IK PLOTSELING HEEL RIJK

  U HEEFT MIJ ALTIJD ONDERSCHAT

  PAK MAAR AAN WANT IK HEB ZAT

  GA JE GANG EN NEEM MAAR HOOR

  EN KOOP ER MAAR WAT LEKKERS VOOR

  WANT ARMOE IS OOK NIET JE DAT

  PAK MAAR AAN WANT IK HEB ZAT

  HET IS ME BIJNA TE VEEL EER

  IK BEN NU TOCH WEL ONGEVEER

  DE POPULAIRSTE VAN DE STAD

  PAK MAAR AAN WANT IK HEB ZAT

  Het Volk:

  ALI BABA IS GEWELDIG

  ALI BABA IS EEN HELD

  IEDEREEN DIE HOUDT VAN ALI

  EN DA’S ECHT NIET OM ZIJN GELD

  EN WE DENKEN SOMS WEL WAAR

  HEBBEN WIJ DIT AAN VERDIEND

  ALI BABA IS GEWELDIG

  ALI BABA ONZE VRIEND

  Ali:

  PAK MAAR AAN, TOE PAK MAAR BEET

  IK HEB NU VRIENDEN BIJ DE VLEET

  HEB JIJ AL IETS VAN MIJ GEHAD

  PAK MAAR AAN WANT IK HEB ZAT

  EN ZOVEEL VRIENDEN DAT IS TOP

  KOM HIER EN HOU JE HAND MAAR OP

  EN KLEINE MAN HEB JIJ AL WAT

  PAK MAAR AAN WANT IK HEB ZAT

  Het Volk:

  ALI BABA IS FANTASTISCH

  ALI IS DE KAMPIOEN

  WE ZIJN ZO BLIJ MET ALI

  EN DA’S ECHT NIET OM ZIJN POEN

  ezeltje:

  JA ZE ZEGGEN WEL DAT VRIENDSCHAP NIET TE KOOP IS

  MAAR GELD DOET WONDEREN VOORAL ALS HET EEN HOOP IS

  ALI HEEFT MISSCHIEN VEEL MUNTEN

  IS MISSCHIEN WEL MILJONAIR

  MAAR HIJ IS OOK ECHT FANTASTISCH

  ALI BABA IS EEN STER

  RIJKDOM
  Morgiana:

  ALS JE RIJK BENT HEB JE VRIENDEN BIJ DE VLEET

  MAAR ALS JE ARM BENT GAAN ZE VOOR JE OP DE LOOP

  DAT ZIJN GEEN ECHTE VRIENDEN

  ALI BABA, ACH ALI BABA

  VRIENDSCHAP IS NIET TE KOOP

  RIJKDOM, WAT HEB JE DAAR NOU AAN

  JE KUNT BIJNA ALLES KOPEN

  BIJNA ALLES WAT JE ZIET

  WAT MOET JE MET JE RIJKDOM

  EN RIJKDOM ZONDER VRIENDEN

  ZE DOEN MISSCHIEN WEL AARDIG

  MAAR VRIENDEN ZIJN HET NIET

  Sultan:

  JE HEBT WEL HELE DURE KLEREN, SLAVEN EN BEDIENDEN

  EN JE HEBT WEL LEKKER ETEN EN OOK ZOGENAAMDE VRIENDEN

  STINKEND RIJK LIJKT ZO LEKKER

  ’T IS OF IEDEREEN VAN JE HOUDT

  MAAR HOE JE JE ECHT VAN BINNEN VOELT

  ACH, DAT LAAT DE MENSEN KOUD

  WANT SOMS VOEL JE JE VERDRIETIG, BEN JE SOMBER, BEN JE STIL

  EN DAN HEB JE IEMAND NODIG DIE GEEN CENTEN VAN JE WIL

  DAN WIL JE ECHTE WARMTE

  MAAR DAN KUN JE NERGENS HEEN

  JE BENT DAN WEL HEEL RIJK

  MAAR OOK VERSCHRIKKELIJK ALLEEN

  TE PAARD
  refrein:

  TE PAARD, TE PAARD

  HIER KOM IK MET MIJN ZWAARD

  ZO TREKKEN WIJ TEN STRIJDE

  TE PAARD, TE PAARD

  IN GALOP, IN VOLLE VAART

  WIJ ZULLEN MORGIANA BEVRIJDEN

  TE PAARD, TE PAARD

  HIER KOM IK MET MIJN ZWAARD

  ZO TREKKEN WIJ TEN STRIJDE

  TE PAARD, TE PAARD

  IN GALOP, IN VOLLE VAART

  WIJ GAAN MORGIANA BEVRIJDEN

  WIJ GAAN MORGIANA BEVRIJDEN

  VUILE ROVER, ZE IS NIET VAN JOU

  EN ZE IS OOK NIET VAN MIJ

  MORGIANA IS VAN MORGIANA

  MORGIANA DIE IS VRIJ

  DAAROM KOM IK HIER HELDHAFTIG

  KOM IK IN GESTREKTE DRAF

  EN DAN ZUL JE EENS WAT BELEVEN

  VAN MORGIANA BLIJF JE AF

  refrein

  OOK AL BEN JE NOG ZO’N SLECHTERIK

  BEN JE NOG ZO CRIMINEEL

  ALLE DURE DINGEN MAG JE STELEN

  MAAR NIET HET KOSTBAARSTE JUWEEL

  DAAROM KOMEN WE JE HALEN

  VOOR JE WELVERDIENDE STRAF

  EN JE GAAT HET ZWAAR BEZUREN

  VAN MORGIANA BLIJF JE AF

  brug:

  WEES NIET BANG MORGIANA, WEES NIET BANG

  IK ZAL JE REDDEN VAN DIE ENGE SLECHTE VENT

  WEES NIET BANG MORGIANA, WEES NIET BANG

  IK ZAL NIET RUSTEN TOTDAT JIJ

  WEER VEILIG BENT BIJ MIJ

  TOT JIJ WEER VEILIG IN MIJN ARMEN BENT

  refrein + half refrein

  DAAROM KOM IK MET MIJN EZEL

  EN IK MEP JE NAAR JE GRAF

  EN JE KRIJGT ER NOG WEL SPIJT VAN

  VAN MORGIANA BLIJF JE AF

  MIJN GROOTSTE SCHAT
  ZONDER LIEFDE IS HET LEVEN WAARDELOOS

  ZONDER LIEFDE IS HET KOUD

  WAT MOET JE ZONDER LIEFDE

  ALS ER NIEMAND VAN JE HOUDT

  HOU JE OGEN EN JE ARMEN OPEN

  WANT DAN KOMT LIEFDE OP JE PAD

  EN ALS JE IEMAND HEBT GEVONDEN

  DAN IS DAT

  Refrein:

  JE GROOTSTE SCHAT

  DAT IS ZO MOOI, WIE DOET JE WAT

  EEN HONNEPON, EEN SNOES

  EEN SCHATTEBOUT

  JE GROOTSTE SCHAT, JE GROOTSTE SCHAT

  DAN HEB JE ECHT GELUK GEHAD

  DAN WEET JE: DIT IS ZEKER

  MIJN ALLERGROOTSTE SCHAT

  ZONDER LIEFDE IS HET LEVEN WAARDELOOS

  ZONDER LIEFDE HEEFT HET ECHT GEEN ZIN

  WANT HET WORDT PAS LEUK EN SPANNEND

  MET EEN VRIEND OF EEN VRIENDIN

  ZEG GEWOON ALS JE IEMAND LEUK VINDT

  IK VIND JE HELEMAAL JE DAT

  EN ALS HET DAN WIL KLIKKEN

  DAN HEB JIJ

  refrein

  IK VOEL DAT IK MOET BLOZEN

  MIJN KNIEËN WORDEN SLAP ALS EEN DWEIL

  VAN BINNEN GETINTEL

  EN IK VOEL:

  NU IK GA VOOR DE BIJL

  refrein 3X

  MIJN ALLERGROOTSTE

  ALLERLIEFSTE

  ALLERMO

  1
  20
  • Lekker kleien zegt:

   Kun je deze tekst ook op wc papier printen? Ik moet zo schijten en ik wil wat te lezen hebben voor ik me reet er mee afveeg.

   24
   0
  • Medewerker Microsoft zegt:

   Uw CAPS-Lock toets blijft hangen.
   Tip: Spuit er een druppel WD+40 in en spuit de rest van de spuitbus in uw keelgat.

   18
   0
 4. Choco Prince zegt:

  Een uitheemse fluim is het. Echter de mensen die hem een podium bieden zijn nog veel schadelijker voor onze samenleving.

  12
  0
 5. Steven zegt:

  De echte eeuwige jankerds zijn Roos en Schouten. En maar janken en opnieuw en weer en weer opnieuw elke week minimaal al meer dan anderhalf jaar janken en klagen

  Wij zijn bij Powned er uit gezet

  Grow up bolle vetlel komt door je eeuwige grote schreeuwmuil.
  En Schouten mist iedere vorm van nivo.
  Eendagsvlieg met vervelend accent en geen schoolopleiding

  1
  18
 6. @Jan-waar-blijft-de-extra? zegt:

  Erg slap dit hoor, Roddelpraat! Zogenaamd zelf slachtoffer van de cancelcultuur maar hier zelf debet aan zijn als iemand een fout maakt. In plaats van meedoen aan dit zielige cancelgedoe: Ga jullie bezighouden met de echte pedoproblematiek, namelijk: de elite pedofielen zoals JORIS DEMMINK, RUTTE EN CO en ons oh zo geweldige KONINGSHUIS! Focus bijvoorbeeld op ‘het verhaal van Lisa’ uit Argos. In plaats van deze cancelonzin van iemand die een domme fout heeft gemaakt.

  1
  3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.