Privacy Policy

Alles over de gegevensverwerking van www.roddelpraat.nl

Inleiding

In deze verklaring leest u het privacybeleid van Roddelpraat.nl  (hierna te noemen RoddelPraat) ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.

RoddelPraat is bewust van feit dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens van u nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar u toe sturen. Eveneens slaan wij gegevens op voor het geval dat het product niet wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn en makkelijk in staat zijn om te traceren waar het fout gegaan is.

De handelswijze van RoddelPraat is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog op het laatst punt is het goed mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden, omdat er bepaalde normen een andere invulling krijgen. Het is dan ook aan te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt.

Door een product bij RoddelPraat af te nemen stemt u in met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

Doel Gegevens

Om de (koop)overeenkomst tussen u en RoddelPraat zo goed mogelijk uit te voeren en om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen, gebruiken, delen en documenteren. Dit wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘verwerken’ genoemd. Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige wijze en zijn vanzelfsprekend passend beveiligd.

De gegevens die wij verzamelen en opslaan zijn verdeeld in verschillende categorieën:

Adresgegevens:
Voor het versturen van de producten hebben wij uiteraard uw adresgegevens nodig. Deze verzamelen wij dan ook wij elke geplaatste bestelling.

Mailinglijst:
Wanneer u een bestelling plaatst op onze website ontvangen wij uw emailadres. Deze kunnen wij gebruiken om zo nu en dan eens een email te sturen met updates over ons bedrijf en aanbiedingen. Mocht u dit niet willen kunt u dit aangeven en zullen wij hier rekening mee houden. Ook kunt u onder aan iedere ontvangen email aangeven dat u geen mails van ons wilt ontvangen.

Reacties:
Als u een reactie achter laat op onze website staat deze gekoppeld aan de naam die u invult en het email adres dat u invult. Dit staat opgeslagen op onze website.

Bezoekersaantallen:
Wij registreren de bezoekersaantallen op onze website. Wij houden statistieken bij over welke pagina’s bezocht worden zodat wij onze content hier op aan kunnen passen. Als wij weten wat onze lezers graag willen zien kunnen wij hier meer of uitgebreidere artikelen over schrijven. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om te weten waar we het allemaal voor doen, het aantal bezoekers.

Waar u vandaan komt:
Ook kunnen wij zien waar u vandaan komt. Als u bijvoorbeeld via Facebook, Google of een andere website op een link klikt naar onze website zien wij dit terug in onze statistieken.

Alle gegevens die wij verzamelen zijn niet aan u als bezoeker gekoppeld. Wij zien dus wel dat u op onze website komt maar niet wie u bent of andere persoonlijke gegevens.

Ontvangers Gegevens

Als u besluit om een product bij ons te kopen en dit product bij u thuis af wilt laten leveren is het noodzakelijk dat wij een aantal van u persoonsgegevens ontvangen en verwerken alvorens wij tot de levering van het product kunnen overgaan. Wij verwerken:

  • Naam
  • Huisadres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Accountgegevens
  • Koopgeschiedenis
  • Telefoonnummer

NB: Zie het onderdeel ‘bewaartermijnen’ voor hoe lang uw gegevens bewaard zullen worden.

Opslag Periode

Hieronder leest u hoe lang de verzamelde gegevens opgeslagen staan per categorie.

Adresgegevens:
Wij slaan uw adresgegevens op en bewaren deze in principe voor onbepaalde tijd. Wilt u dat wij deze gegevens verwijderen? Wanneer u ons een email stuurt zullen wij dit direct doen.

Mailinglijst:
Als u zich ingeschreven hebt voor de mailinglijst blijven deze gegevens opgeslagen zolang u aangemeld blijft. Als u zich afmeld onderaan een email die u van ons ontvangen heeft of u een email stuurt met het verzoek om deze gegevens te verwijderen zullen wij dit direct doen en verwijderen wij deze gegevens uit ons bestand.

Reacties:
Zolang uw reactie online staat blijft deze opgeslagen. Als u dit niet langer wilt kunt u ons een email sturen en zullen wij de gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Bezoekersaantallen:
Bezoekersaantallen worden voor onbepaalde tijd bewaard. Deze gegevens zijn zoals eerder vermeld niet gekoppeld aan uw naam, email of andere persoonlijke gegevens.

Recht op inzage

U heeft ten alle tijde recht op inzage van de door ons opgeslagen gegevens. Als u een email stuurt zullen wij zo snel mogelijk de door ons opgeslagen gegevens overhandigen.

Recht op rectificatie

Mocht er onverhoopt een fout zitten in de gegevens die wij van u opgeslagen hebben? Laat dit via de mail aan ons weten en wij zullen dit zo snel mogelijk aanpassen.

Recht op indienen van een klacht

Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens zijn om gegaan? U kunt hierover altijd een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

Recht op overdracht

Dit zal op onze website niet zo snel van toepassing zijn. Maar als u besluit over te stappen naar een andere dienst zijn wij te alle tijden bereid uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht op het stoppen van gebruik van gegevens

Wilt u dat wij stoppen met het gebruiken van uw gegevens? U hebt het recht om aan te geven dat u niet wilt dat uw gegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit via een email aan ons aangeven.

Verplichte gegevens

Er zijn geen verplichte persoonlijke gegevens die u ons moet overhandigen om gebruik te maken van Roddelpraat.nl. Uiteraard hebben wij wel uw email adres en adresgegevens nodig wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Beveiliging

Deze website is beveiligt door middel van een SSL certificaat. SSL is de afkorting voor Secure Sockets Layer en voorziet het verkeer tussen browsers (bezoekers) en servers (websites) van een encryptie. Dankzij deze versleuteling, kunnen derden de verstuurde informatie niet onderscheppen en bekijken.

Op deze manier beveiligen wij onze website zo goed mogelijk tegen mensen die uw gegevens zouden willen onderscheppen. U bezoekt onze website altijd via een veilige HTTPS verbinding.

Heeft u nog vragen over deze privacy policy? Stel ze gerust door contact op te nemen.

Wijzigingsrecht

RoddelPraat heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen.