Verontrustend filmpje Jaimie Vaes

Lil' Kleine en Jamie Vaes doen weer net of ze een relatie hebben

Dit keer zit ze niet met haar hoofd klem tussen een autodeur, maar doet ze voornamelijk heel erg gek. Nu moet ze dat zelf weten. Maar hier is wel haar kind bij en als je het mij vraagt is ze of lam of stoned of allebei. Om het nog maar even allemaal wat erger te maken laat ze ook nog even haar opgespoten hol zien.

Allemaal onder het toeziend oog van snuifvriendin Koentje K. Is er misschien een kinderbescherming online?

32 reacties op “Verontrustend filmpje Jaimie Vaes

  • Snnnnnnnnnnnnn zegt:

   Dit zal allemaal vast onder de noemer: nou nog een keer dan …. een klein snuifje en dan stoppen we er echt, echt, echt mee. En een kleintje he. Smoesje worden goed gepraat.

   Gordijnen niet dicht. Het kind wat ongecontroleerd, zich blijkbaar zelf maar moet vermaken.
   Het opgefokte, haast anti sociale gedrag van mevrouw. Daar gaat de tijd behoorlijk langs de snuif zusters heen. Aangezien ik heel wat feestjes en grote ‘dance’ evenementen heb bezocht. En toch wel behoorlijk wat volk heb gezien. Lijkt het mij onwaarschijnlijk dat beide dames nuchter zijn.

   20
   1
  • Alpenzusje zegt:

   Waar is Alpenzusje Estelle Snuyff is dit verhaal? Koentje is blijkbaar weer de halve dag waus. Maakte laatst nog een foto met bestie Estelle, maar vergat pardoes dat er nog een halve… ik denk X T C pil of miauw miauw op de tafel lag. Normaliter wil je dit natuurlijk absoluut niet op de foto hebben. Maar als je helemaal in trans bent dan heb je schijt aan alles.

   11
   0
 1. Zuiderburen zegt:

  In de Middeleeuwen bestond het huidige België nog niet. Het Belgische grondgebied maakte deel uit van de 17 provincies van het hertogdom Bourgondië. Aan het hoofd werd Keizer Karel, hertog van Bourgondië en prins van Spanje, als legitieme vorst aanvaard.
  Toen Filips II, de zoon en erfgenaam van Karel V, arriveerde, kwam het land in opstand. Filips II, die rechtstreeks uit Spanje kwam, werd niet beschouwd als een legitieme erfgenaam.
  Op hetzelfde moment verscheen het protestantisme. De burgers kwamen vervolgens in opstand tegen deze nieuwe vorst, tegen de afwezigheid van godsdienstvrijheid en zware belastingen.
  Splitsing van het Noorden en het Zuiden
  De Nederlanden werden in tweeën gedeeld. Het noordelijke deel, de “Belgica Foederata” en het zuidelijke deel, de “Belgica Regia” (Koninklijk België).
  Nog steeds onder Spaans bewind brak er een oorlog uit tussen de Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden.
  In 1793 werd het gebied door Frankrijk geannexeerd en bleef dit tot 1815. Toen het Franse Rijk viel, kwamen de grote mogendheden samen en vormden zij het Koninkrijk der Nederlanden. Willem van Oranje besteeg de troon.
  De onafhankelijkheid en de geboorte van België
  Het zuidelijke deel van het Koninkrijk vocht tegen het Napoleontische gezag van Willem I. In 1830 vond er een algemene revolutie plaats en de “Belgica Regia” werd onafhankelijk.
  België werd uiteindelijk geboren en de eerste Koning der Belgen, Leopold I, werd beëdigd. Het koninkrijk werd toen een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie.
  Kolonies en Wereldoorlogen
  In de 18e eeuw kende België een aanzienlijke en vroege industriële revolutie. Het was het begin van een grote boom en de bakermat van de revolutionaire technologieën voor die tijd. In 1905 koloniseerde het Congo.
  Helaas is de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Dan de tweede. België werd tot 1944, ten tijde van de bevrijding, door de Duitsers bezet gehouden.
  Het verloor Congo in 1960 en werd geconfronteerd met economische concurrentie en oorlogsschade en leed onder een ongekende crisis. Na deze crisis en de veralgemeende stakingen, werd de taalgrens vastgelegd.
  De twee belangrijkste huidige gemeenschappen werden opgericht in 1970, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.
  In 1980 werd het land een volwaardige federale staat, die in 1993 door de grondwet als zodanig werd erkend.

  7
  17
 2. @Jan-waar-blijft-de-extra? zegt:

  🎶..Tot de grond,
  Schudden met die met-fillers-ingespoten-kont,
  Van links, naar rechts
  Het is niet erg,
  Kom op, doe het..🎶

  11
  1
 3. Mek Beth zegt:

  Macbeth, geschreven door William Shakespeare.
  Eerst gepubliceerd in de First Folio (collectie van een toneelstukken bundel) in 1623.
  Die onderverdeeld waren in Comedies, Histories,and Tragedies.
  Het boek wat ik heb gelezen is geplubliceerd door de Pinguin Groep in 1988.
  Voor het eerst uitgegeven door Pinguin in 1967 ( The new Pinguin Shakespeare).
  Het boek heeft 200 bladzijden en is verdeeld in:
  Introductie, further reading, Macbeth, Commentry en an account of the tekst.
  Als toneelstuk voor het eerst opgevoerd in 1606.

  Samenvatting
  Titelverklaring.
  De titel Macbeth is volgens mij de juiste, omdat het verhaal begint en eindigt met Macbeth.
  Zonder Macbeth geen verhaal.

  Genre.
  Een tragedie in toneelvorm.

  Samenvating.
  Macbeth begint met Schotland, verscheurd door binnenlandse oorlogen en machtstrijd. Koning Duncan’s leger wordt gered door zijn heldhaftige generaals Macbeth baron van Glamis, en Banquo die terug keren van hun gevecht tegen een leger van rebellen.
  Op de terugweg naar hun koning ontmoeten ze drie heksen, die voorspellen dat Macbeth, Baron van Cowdor en koning van Schotland zal worden, en dat de zonen van Banquo in de toekomst koningen zullen worden.
  Snel daarna komt Macbeth tot de ontdekking dat door zijn heldhaftig optreden om de koning te beschermen hij beloond wordt door koning Duncan die hem Baron van Cawdor maakt.
  Macbeth stuurt zijn vrouw een brief, met al het nieuws en laat haar ook in de brief weten dat Koning Duncan van plan is om Macbeth in zijn kasteel in Inverness op te zoeken.

  Lady Macbeth is een eerzuchtige vrouw, die ook de tweede voorspelling van de heksen in vervulling wil zien. Zij neemt gelijk het besluit om de koning te doden. Zij dwingt Macbeth om zijn twijfels en geweten opzij te zetten en is koelbloedig genoeg om te zorgen voor een alibi. Na het ombrengen van koning Duncan, ze gebruiken de dolken van de schildwachten valt de verdenking op Koning Duncan’s zonen, Malcolm en Donalbain, die tijdens de ontdekking van de dood van hun vader door de verwarring kunnen vluchten, zoals later blijkt vlucht Macolm naar Engeland.

  Nu dat hij koning is voelt hij zich nog niet veilig, hij wordt voordurend herinnerd aan de voorspelling van de heksen, die ook hadden voorspeld dat Banquo’s zonen koningen zouden worden en besluit om Banquo en zijn zoon Fleance te laten vermoorden. Maar de moordenaars maken er een zooitje van en de zoon kan ontsnappen.
  Stapelgek gemaakt door zijn slecht geweten, gaat hij terug naar de heksen, die hem vertellen dat hij niet verslagen zal worden tot het Birman bos naar Dunsinane Castle zal komen, en “dat geen man die door een vrouw is gebaard hem zal verslaan”. En dat hij uit moet kijken voor Macduff.
  Schotland heeft het zwaar te verduren onder Macbeth’s gezag. En Macduff de machtige baron van Fife vraagt hulp van Malcolm, die na zijn vlucht, in Engeland woont. De kwade Macbeth laat Macduff’s hele familie afslachten.

  De laatste akte van het toneelstuk begint met Malcom’s leger oprukkend naar het kasteel van Macbeth. Lady Macbeth, gek gemaakt door schuld, lopend en pratend in haar slaap waarbij ze voortdurend het bloed van haar handen probeert te wassen, verklapt ze de waarheid over koning Duncan’s moord en pleegt zelfmoord.
  Macbeth ziet op afstand inderdaad het Birnam bos naar het kasteel toe komen, omdat Malcom’s leger de takken uit het bos gebruikt voor camoflage.
  ,Macbeth wordt een kopje kleiner gemaakt door Macduff, die Macbeth lachend verteld, dat hij niet geboren is uit een gewone bevalling, maar door een keizersnede zoals de heksen hadden voorspeld. Macbeth begrijpt nu dat de heksen hem bedrogen hebben. Macduff zorgt dat Malcom koning van Schotland wordt.

  Thema.
  Ambitie, honger naar macht en de verschrikking waar het toe kan leiden.
  Het goede tegen het kwade en het moeilijke om als er iets slecht is gebeurd om het terug te keren naar het goede. Zoals Macbeth zei, that he cannot clean his hands after the murder of Duncan.

  Autobiografie.
  William Shakespeare, geboren in Sratford-Upon-Avon in 1564. Er is weinig bekend over zijn prive leven. Hij was 20 jaar actief lid van het theater bedrijf. Ook wordt er gezegd dat hij zijn opleiding niet af gemaakt heeft omdat zijn vader in 1576 veel van zijn geld verloor.
  Hij is in1582 getrouwd met Ann Hathaway, en had 3 kinderen. Zijn vrouw stierf in 1623,kort daarna werd zijn First Folio gepubliceerd

  Shakespeare heeft zo veel geschreven, dat het bijna niet op te schrijven valt. Toch zal ik de belangrijkste proberen te vermelden.
  Rond 1594 had hij genoeg geld verdiend om een aandeel in de nieuw gevormde Lord Chamberlian’s men te kopen. In die tijd had hij al zijn drie komedies The Comedy of Errors, The Two Gentleman of Verona en Taming of the Shrew geschreven. Ook schreef hij de tragedies, Titus Andronieus en Richard the third…en een groot gedeelte van de drie Henry the sixt toneel stukken.
  In 1593 schreef hij het gedicht, Venus and Adonis en vervolgens in 1594 het gedicht The Rape of Lucrece. In die tijd was hij niet alleen geaccepteerd als acteur, maar ook als een bekwaam schrijver voor het Theater in Shoreditch (een gedeelte van Londen ) Later, in 1599 verhuisde hij de planken naar de zuidoever van de Thames, en hij noemde het The Globe.
  (Het theater The Globe brandde in 1613 af.) Hij woonde in de periode van 1594-1598 in Bihopsgate, waar hij gemiddeld 2 theaterstukken per jaar schreef, ook in die tijd schreef hij King John, Love’s Labour’s Lost, A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice en misschien wel het bekendste stuk Romeo and Juliet .
  Hij had nu genoeg geld om te leven als een heer en solliciteerde met succes voor een coat of arms (familie wapen) in1596. Hij schreef zijn beste stukken in de eerste tien jaar toen hij bij de The Globe was. Deze zijn onder andere: Much Ado About Nothing, A You Like It, Twelfth Night en de donkere komedies All’s Well that End’s Well, Measure for Measure en Troilus and Cressida.
  Het was ook tijdens deze tijd dat hij de grote tragedies schreef, Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra. Waarvan Hamlet (1604) de eerste was,en Macbeth de laatste. Zijn laatste toneelstukken, Pericles, Prince of Tyre, Cymbeline, The Winter’s Tale en The Tempest waren romantisch.
  Shakespeare had zijn eigen manier van schrijven, waar andere schrijvers in zijn tijd zich aan bepaalde regel hielden, lapte Shakespeare de regels aan zijn laars.

  Hij was ook een vereerd gedichten schrijver, hij schreef The Phoenix and the Turtle and the Sonnets (1609). Hij was een genie.
  Hoogstwaarschijnlijk heeft hij de laatste jaren van zijn leven in Stratford doorgebracht.

  Bronvermelding.
  Macbeth het boek, bibliotheek van Ossendrecht.
  The Cambridge Guide To Literature in English.
  En van Colins Classics, Complete Works of William Shakespeare

  Beoordeling.
  Het boek Macbeth, is geen eenvoudig boek om te lezen, niet dat het een groot boek is maar omdat veel uitspraken door de karakters in een niet allerdaags Engels worden gesproken.
  Sommige stukken zijn geschreven als gewone gesprekken en andere als een soort poëzie en dat maakt het nog moeilijker.
  Sommige stukjes moet je twee of drie keer lezen voor je een beetje begrijpt wat ze ermee bedoelen zoals in het begin van het boek Fair is foul and foul is fair wat zoiets als een heksenkreet van; verliezen kan voelen als een overwinning. Gelukkig is dit terug te vinden in het gedeelte Commentry achter in het boek.

  2
  11
 4. Hete kip zegt:

  In ongeveer 30 minuten staat deze overheerlijke hete kip op tafel. Lekker met brood, rijst of aardappeltjes en een komkommersalade.
  Bereidingstijd: 30 min
  Recept voor: 2 personen
  BENODIGDHEDEN
  250 gram kip
  2 eetlepels ketchup
  3 eetlepels ketjap
  2 theelepels suiker
  1 theelepel sambal
  1,5 eetlepels pindakaas
  halve ui
  1 teen knoflook
  Lekker met krieltjes, brood of rijst
  Begin met het bereiden van de aardappels, rijst of afbakbroodjes. Ik gebruik zelf krieltjes maar je kunt ook gewoon aardappels gebruiken en deze in blokjes snijden en vervolgens circa 15-17 minuten bakken in een wok of je kunt frietjes frituren. Wat je zelf het lekkerst vindt.
  Snijd de kipfilet in blokjes. Snipper het uitje en snijd het teentje knoflook fijn.
  Giet een scheutje olie in een pan en fruit het uitje met de knoflook aan. Voeg na circa 3 minuten de kipfiletblokjes toe en bak deze in circa 5 minuten gaar. Voeg vervolgens de ketchup, ketjap, sambal, suiker en de pindakaas toe en laat het geheel nu circa 5 minuten pruttelen.
  Serveer de pittige kip met frietjes en een komkommersalade, rijst of pitabroodjes met komkommer.

  6
  6
  • Evert Beltegoed (Hoofdredacteur STORY ) zegt:

   Dir item hadden wij ook gepland in Shownieuws vanavond.

   5
   0
 5. De aankomsttijden voor vandaag zegt:

  08:40 W6 5075 Krakow Geland 08:32
  08:45 FR 9903 Barcelona Geland 08:27
  08:50 FR 9271 London STN Geland 08:30
  09:00 FR 3542 Ibiza Geland 09:22
  09:15 W6 3659 Iasi Geland 09:21
  09:35 FR 7472 Porto Geland 09:17
  09:40 FR 7799 Paphos Geland 09:26
  09:40 W6 4071 Belgrade Geland 11:15
  09:55 FR 7522 Alicante Geland 09:38
  10:30 W6 2273 Budapest Geland 10:14
  10:30 W6 6627 Tirana Geland 10:57
  10:35 HV 6976 Palma Geland 11:13
  10:35 FR 7411 Faro Geland 10:17
  10:35 FR 4853 Venice TSF Geland 10:24
  11:50 FR 6505 Marseille Geland 11:59
  11:50 FR 4022 Warsaw WMI Geland 11:30
  12:00 TB 7011 Oujda Geland 11:57
  12:50 HV 6628 Alicante Geland 12:49
  13:05 PC 1265 Istanbul SAW Geland 12:58
  13:10 FR 9615 Rome FCO Geland 13:14
  13:30 FR 4535 Milan BGY Geland 13:41
  13:45 W6 1925 Poznan Geland 14:00
  13:55 HV 6656 Malaga Geland 13:50
  14:00 W6 2090 Lublin Geland 14:05
  14:15 W6 1641 Gdansk Geland 14:10
  14:25 W6 1371 Warsaw Vertraagd 14:59
  14:30 HV 5516 Faro Verwacht 14:37
  14:40 W6 8025 Vilnius Verwacht 14:32
  15:00 W6 1825 Wroclaw Verwacht 15:15
  15:10 HV 5908 Heraklion Verwacht 15:01
  15:30 FR 5681 London STN
  15:30 W6 4631 Sarajevo Verwacht 15:43
  15:45 HV 5916 Kos Verwacht 15:49
  15:50 W6 3341 Cluj Napoca
  15:50 HV 532 Antalya Verwacht 15:44
  16:10 HV 6472 Nice Verwacht 16:11
  16:15 W6 2525 Riga Verwacht 16:26
  16:45 HV 6214 Tenerife Vertraagd 18:21
  16:55 W6 1071 Katowice
  16:55 HV 5104 Valencia
  17:20 FR 9923 Pisa
  17:40 FR 4311 Milan BGY
  17:40 FR 4061 Catania
  17:55 FR 2575 Malaga
  18:00 OR 1682 Tenerife Verwacht 17:46
  19:30 FR 1823 Valencia
  20:25 FR 5892 Krakow
  20:50 FR 9273 London STN
  20:55 OR 1019 Ohrid Thessaloniki
  22:00 HV 5084 Sevilla
  22:00 HV 6208 Lisbon
  22:05 HV 6622 Alicante
  22:05 HV 6510 Palma
  22:30 HV 6658 Malaga
  22:30 HV 6518 Ibiza
  22:45 HV 6788 Barcelona
  22:55 HV 5102 Valencia
  22:55 HV 6358 Arrecife

  3
  7
 6. Een mooie kamerplant zegt:

  Menu
  Kamerplanten Kamerplanten
  Plant+pot Plant+pot
  Stekjes Stekjes
  Hydrocultuur Hydrocultuur
  Kunstplanten Kunstplanten
  Kantoorplanten Kantoorplanten
  Plantenbakken Plantenbakken
  Benodigdheden Benodigdheden
  Cadeau Cadeau
  Verzorging Verzorging
  Aanbiedingen Aanbiedingen
  Kamerplanten soorten
  Asparagus verzorging
  Asparagus verzorging
  Samenvatting
  Weinig
  Half schaduw
  Matig luchtzuiverend
  Bladeren zijn giftig
  De Asparagus familie kent enkele honderden soorten, waaronder ook de asperge plant. Ongeveer tien soorten zijn geschikt als huiskamerplant. De frisgroene plant komt van nature voor in Zuid-Amerika, Midden-Afrika en Zuid-Oost Azië.

  Het is een plant met fijn en over het algemeen zacht blad, waarvan sommige soorten zoals de Asparagus falcatus stekeltjes hebben op de stengels. Slechts enkele soorten behalen een maximale hoogte van 2 meter.

  Asparagus water geven
  Asparagus water geven
  De grond van de Asparagus dient altijd licht vochtig te zijn, zonder dat er onderin de plantenbak een laag water komt te staan. De Asparagus verliest namelijk zijn frisgroene kleur en gaat slap hangen indien de plant te weinig water krijgt. Geef de plant niet te veel water per gietbeurt, de plant verbruikt namelijk niet veel. Zolang de grond maar een beetje vochtig is, is het voldoende.

  Sproeien
  Het is niet noodzakelijk om de Asparagus te sproeien omdat de plant geen hoge luchtvochtigheid verlangt. Af en toe het stof eraf spoelen zal de sierwaarde wel ten goede komen.

  0
  8
 7. Swieber uit de oude doos zegt:

  Wie weet het nog? Met z’n allen voor de tv naar de avonturen van Swiebertje kijken. Van de ruzies met veldwachter Bromsnor tot de kopjes koffie van juffrouw Saartje, bijna iedereen kan de verhalen van de kinderserie Swiebertje wel dromen. Weet jij het nog? In dit artikel lees je verschillende nostalgische herinneringen aan Swiebertje!

  Wie is er niet mee opgegroeid?

  Ruim 66 jaar geleden, op 20 april 1955, was de eerste aflevering van Swiebertje op televisie. Best een lange tijd terug dus, maar waarschijnlijk herinner je het je nog als de dag van gisteren. De complete babyboomgeneratie zat op woensdag- of zaterdagmiddag verzameld voor de zwartwit-buis om te kijken naar de avonturen Swiebertje. Het was ook niet heel gek dat iedereen naar Swiebertje keek, want destijds was er bijna geen alternatief. De televisie had nog maar net zijn intrede gedaan: er was nog maar één televisienet. Naarmate er meer zenders verschenen, bleek pas hoe populair Swiebertje was. Iedereen bleef kijken.

  Het verhaal, kan jij het je nog herinneren?

  De kinderserie Swiebertje was gebaseerd op de kinderboeken van schrijver John Henri. In deze spraakmakende serie draaide alles om de landloper Swiebertje. Zwerver Swiebertje woonde in een klein, gemoedelijk dorpje. Meestal sliep hij in een hooiberg, maar soms ook in het tuinhuisje van de burgemeester. Swiebertje had het niet zo breed, hij had altijd geld nodig. Stelen deed hij echter niet, hij kwam alleen op een eerlijke manier aan zijn geld. Swiebertje was dan ook altijd druk met baantjes en klusjes. Dit is één van de redenen waarom hij regelmatig aan de stok krijgt met de veldwachter Bromsnor. Deze wil hem ook het liefst opsluiten in het hok onder de toren… Gelukkig weet Swiebertje altijd te ontkomen.

  Zijn beste vriendin Saartje staat altijd voor hem klaar. Saartje is de huishoudster van de burgemeester, vandaar dat hij soms in het tuinhuisje kan slapen. Saartje geeft hem zo vaak mogelijk wat te eten of drinkt een kopje koffie met hem. Indien nodig, doet ze altijd een goed woordje voor hem. Het is dan niet heel gek dat Swiebertje altijd voor haar klaar staat. Als kind kon je geen genoeg krijgen van de avonturen van Swiebertje.

  Swiebertje vertrekt, maar wordt niet vergeten

  Helaas is de serie toch gestopt, op 25 april 1975 werd de laatste aflevering uitgezonden. De serie stopt abrupt met het vertrek van Swiebertje: hij gaat naar Canada! Hij vertrekt, maar wordt niet vergeten. In de twintig jaar dat Swiebertje op televisie was, is het uitgegroeid tot Nederlands cultureel erfgoed. In 2001 neemt acteur Joop Doderer op 80-jarige leeftijd de prijs voor het beste televisieprogramma van de afgelopen vijftig jaar in ontvangst. Een paar jaar later, wordt er een iconisch borstbeeld van Swiebertje in Oudewater neergezet. Op 22 september 2005 overlijdt de geliefde acteur.

  Deze acteurs speelden een grote rol

  Swiebertje telde een paar kenmerkende personages. Je had zandloper Swiebertje, huishoudster Saartje, veldwachter Bromsnor, de burgemeester en Malle Pietje. De hoofdrol werd fantastisch gespeeld door Joop Doderer. Bromsnor werd gespeeld door Tonnie Folettaen en Lou Geels. Saartje werd vertolkt door verschillende actrices: Riek Schagen, Coba Kelling en Annie Leenders. Malle Pietje werd vanaf de jaren 1968 gespeeld door Piet Ekel. Ook acteurs als Connie Stuart, Guus Hermes, Rien van Nunen, Jan Blaaser, Kitty Janssen, Paul Meyer en Leontien Ceulemans waren in Swiebertje te zien.

  De avonturen van Swiebertje herbeleven doe je zo!

  Nog altijd een grote fan van Swiebertje en ben je wel sportief aangelegd? Stap dan op de (elektrische) fiets en fiets door het land van Swiebertje. Je waant je door de Oudhollandse waterlinie. Je fietst 26 kilometer lang (restaurantjes zijn in de buurt!) door Haastrecht en Oudewater. Kijk goed om je heen, want hier speelde alle avonturen van Swiebertje af. Hoewel de opnames in de studio zijn gemaakt, werden de meeste buitenopnames gemaakt in en om Oudewater. De kans is groot dat jij Ruigeweide herkent. Precies op de plek bij het stadhuis, staat het standbeeld van de zwerver. Benieuwd geworden?

  1
  5
 8. Ingepinge zegt:

  Stoned?? Weet niet wat ze dan gerookt heeft maar ik heb nog nooit na het roken van een jointje in mn blote aars zo staan dansen 🤣 Wat een malloot.. Dat jong is ook f*cked for life.

  11
  0
 9. Voettocht niet voor beginners zegt:

  Als kind dacht ik vaak: ooit ga ik het huis verlaten en loop ik de wijde wereld in! En het leven gaat zoals het gaat……..Je groeit op in een groot gezin als jongste telg. Veel drukte van broers en zussen, ouders die de handen volhebben aan het huishouden en alle energie stoppen in het werken om te gezin draaiende te houden. Je groeit op in Duistervoorde waar dan nog een katholieke deken overheen ligt. Een deken van samenhorigheid, maar ook van rituelen en gedragingen die je op dat moment ervaart als beklemmend en waar je later van weet dat die opgelegd zijn door mensen die het geloof gebruiken als middel om rechtop te blijven staan in het leven. Je was in de jeugd nooit alleen, maar door de drukte van het grote gezin en de sociale omgeving juist ook altijd alleen. Je zoekt een weg naar aandacht, naar liefde, naar genegenheid. Kortom een zoektocht naar geluk. Die zoektocht viel waarachtig niet altijd mee. Je loopt vele wegen in, je vindt plezier en beleving in de sport, maar ook blessures en teleurstellingen. Je vindt liefde, maar ook verlies je ze weer door gebrek aan wederzijdse liefde en onbegrip. Je vindt een goede baan en later onderneem je succesvol. Maar ook daarin moet je door diepe dalen en leer je door vallen en opstaan hoe je succesvol kunt zijn. Nu 50 jaar verder zoek ik nog steeds. Natuurlijk heb ik liefde gekend, heb ik heel veel geluk en plezier gehad in mijn sport en ondernemen. Maar telkens raakte ik het weer kwijt. Telkens bleef ik maar zoeken naar iets wat ik nooit zal vinden. Die arm om me heen die ik als kind nodig had. Ik heb door dit gezoek naar het onmogelijke veel moois langs me heen laten lopen. Mensen die zielsveel van me hielden en die me bijna smeekten om lief te hebben. Maar ik kon het niet. Ik heb vele mooie dingen opgebouwd en bereikt en daar ook veel complimenten voor gehad. Maar ik hoorde ze niet. Ik zat en misschien zit ik nog steeds gevangen in dat huis in Duistervoorde, waar het druk was en waar ik toch altijd alleen was. Het wordt nu tijd om dat huis te verlaten en de wijde wereld in te lopen! Op zoek naar wat het leven te bieden heeft en hoe ik dat niet aflatende verlangen kan bevredigen en me los kan maken van dat grote alleen zijn en mijn eigen wensen kan vervullen. Ik zeg niet dat 2,5 maand wandelen naar Rome

  2
  5
 10. Gordon H. zegt:

  BN-er moet tegenwoordig eigen aangepast worden naar BO-er. Bijzonder ordinair. Dit KAN toch niet. (Ik dacht dat ik erg was)

  6
  0
 11. Jan Roos de schreeuwende alcoholbig zegt:

  hik proost burph hik
  hee waar is de flesopener
  oh hier
  plop
  hik proost burph

  1
  7
 12. Rogier zegt:

  Over een jaar of 10 als iedereen haar vergeten is dan lees je een “exclusief” interview met haar in de privé over coke, foute vriendjes en prostitutie, én haar gevecht met jeugdzorg.

  6
  1

Reacties zijn gesloten.