SCOOP! Houdt het OM de hand boven het hoofd van Johnny de Mol? Shima Kaes start procedure

Johnny_de_Mol_OM

Dit is toch wel heel erg kwalijk?! Het OM houdt Johnny de Mol een hand boven het hoofd. Althans… dat vindt de jurist van Shima Kaes, Karim Aachboun. Hij deed merkwaardige bevindingen over de beslissing van het OM.

Een gunstige uitkomst voor familie de Mol

Zo schrijft Karim op LinkedIn: “wij hebben de beslissingen van het OM bestudeerd en wij constateren dat het OM naar een uitkomst heeft toegewerkt ten gunste van de familie De Mol.” Karim heeft hier ook verschillende argumenten voor die zouden verklaren hoe hij tot deze conclusie is gekomen.

Alleen vriendjes werden gehoord

In het persbericht valt te lezen: “Met betrekking tot de zaak van onze cliënte heeft het OM niet alle 13 getuigen gehoord, maar slechts drie getuigen gehoord die tot de vriendenkring van Johnny de Mol horen.” Oef… dat is niet best. “De getuigen die niet tot de vriendenkring van Johnny de Mol horen, zijn door het OM niet gehoord”, vervolgt het bericht.

Beweringen over foto’s zijn niet kloppend

En als je dacht dat dat alles was, blijken ook de ‘problemen’ met de foto’s niet gegrond te zijn. “Daarnaast stelt het OM dat de foto’s van het letsel van cliënte niet gedateerd zouden zijn, terwijl de betreffende foto’s aantoonbaar wel gedateerd zijn.” Zo zouden er meerdere dingen niet kloppend zijn aan de beweringen over de foto’s. “Het letsel van cliënte is overigens aantoonbaar vastgesteld in een doktersverklaring en wordt ondersteund door de geluidsfragmenten”, vervolgt het persbericht.

Johnny gooit z’n eigen glazen in

Ook wordt Johnny in het persbericht verweten dat hij zelf de media aandacht over zich afgeroepen heeft terwijl Shima nooit een woord in de pers heeft gerept. Het feit dat Johnny zegt onder dreiging te hebben geleefd door constante media aandacht is volgens hen dus onzin. Tegen Johnny zou zelfs meer belastend materiaal zijn dan tegen Peter Gillis (die wel vervolgd wordt door het OM).

Procedure tegen de sepotbeslissing

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de jurist van Shima Kaes een art. 12 Sv procedure gaat starten bij het gerechtshof. Met die procedure wordt de sepotbeslissing van het OM aangevochten en het gerechtshof gevraagd om beter en aanvullend onderzoek te doen. Dit is het geval, omdat Aachboun (zoals hierboven te lezen) stelt dat niet alle getuigen zijn gehoord. Als het gerechtshof daarin meegaat, moet het OM alsnog de niet gehoorde getuigen gaan horen.

Het is ook wel uiterst bijzonder te noemen dat alleen de vriendjes van Johnny gehoord zouden zijn. In ieder geval krijgt dit verhaal nog een staartje.

Karim Aachboun
w3

KLIK HIER OM RODDELPRAAT TE STEUNEN