René Watzema wil even iets kwijt

Mijn hemel, heb je dan werkelijk echt helemaal geen enkel fatsoen meer in je flikker? René is die niet grappige jongen naast Fawrynotsawry. Het verschil tussen die 2 is dat Watzema heel goed doorheeft dat ie niks kan. Enfin, meneertje is op vakantie en komt met levenslessen aanschijten.

Ook nog even over de rug van Peter R de Vries en zijn zoon. Walgelijk.

19 reacties op “René Watzema wil even iets kwijt

  • Moesa verhaal voor Willem zegt:

   We lezen in de Koran over hoe de profeet Moesa (Mozes), vrede zij met hem als baby door zijn moeder in de rivier werd gelegd. Hij was niet de enige die aan ‘zijn lot werd overgelaten’. Dat overkwam ook de profeet Joesoef (Jozef), vrede zij met hem. Beide profeten lijken op meerdere punten op elkaar, met name als het gaat over de beproevingen in hun leven. Lees mee over bedrog, angst, vertrouwen, liefde en de kern van beide verhalen: de troost van Allah.

   De profeet Moesa

   We beginnen met de profeet Moesa vrede zij met hem, die 135 keer bij naam genoemd wordt in de Koran. Hij is daarmee de profeet die het vaakst genoemd wordt in het Boek. Ter vergelijking: de profeet Mohammed wordt zes keer genoemd (waarvan één keer Ahmed).

   We kunnen lezen in de Koran hoe zijn moeder hem in de rivier legt, over de beproevingen met Firaun (de Farao), over hoe hij een man doodde en weg vluchtte, over de kennismaking met zijn vrouw, de ontmoeting met Allah én hoe hij door Firaun werd geconfronteerd met de tovenaars.

   Door vrees bevangen

   En op het laatste punt wil ik graag nader ingaan, want het zijn de aya’s (de verzen) 67 en 68 van soera Taha die mij het meest raken, vanwege de troost van Allah die Hij Moesa biedt.

   Het gaat erom dat Moesa de opdracht van Allah kreeg terug te keren naar Firaun om hem de waarheid te zeggen, namelijk dat er maar één God is die aanbeden dient te worden. Firaun had vervolgens de allerbeste tovenaars in het land verzameld om Moesa voor gek te zetten. Moesa was enorm geschrokken van de magie die zich voor zijn ogen afspeelde. Maar niet alleen dat: er waren duizenden toeschouwers en al die ogen waren op hem gericht. Allah zegt hierover:

   “Toen werd Moesa door vrees bevangen.” (Koran, 20:66)
   Troost van Allah

   Moesa bleef uiterlijk onbewogen, maar hij stierf van binnen duizend doden. Hij kon geen woord uitbrengen en was zelfs niet in staat om een smeekbede te verrichten. Nu kunnen we onze angst soms voor de mensen verbergen, maar voor Allah hebben wij geen geheimen; Die kent ons beter dan wij onszelf kennen.

   En dan volgt het beste antwoord dat Allah ooit had kunnen geven:

   Wij (Allah) zeiden: “Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen.” (Koran, 20:76)
   “Wees niet bang,” zegt Allah, “want jij zult de sterkere zijn; jij bent hun meerdere.” Allah stelde hem gerust en troostte hem met deze allerbeste psychologische les: “Wees niet bang.” Dit is een les voor ons allemaal. “Wees niet bang.” Zij hebben Allah niet aan hun zijde, jij wel! Heb dus vertrouwen!

   De profeet Joesoef

   Het verhaal van de profeet Joesoef vrede zij met hem gaat ook over troost. Soera Joesoef (het 12e hoofdstuk van de Koran) werd namelijk geopenbaard aan de profeet Mohammed vrede zij met hem in het ‘Aam al Huzn, het Jaar van Verdriet, zoals dat genoemd wordt.

   Dat jaar was een zwaar jaar voor de profeet, omdat hij in dat jaar zowel zijn geliefde vrouw Khadija als zijn oom Aboe Talib verloor. Beiden waren zijn steun en toeverlaat. Khadija had hem door dik en dun gesteund sinds de eerste openbaring. Kort na het overlijden van Khadija, stierf ook zijn oom. Die had hem ook altijd gesteund ondanks het feit dat hij geen moslim was geworden. Maar hij had een goed hart en zette zelfs zijn reputatie op het spel voor de profeet. Beide sterfgevallen vielen de profeet daarom heel zwaar.

   Enkele weken erna werd hij in Ta’if ook nog eens publiekelijk vernederd en uiteindelijk de stad uitgejaagd door kinderen uit de stad die hem met stenen bekogelden. Tegenover Aicha (zijn latere vrouw) verklaarde hij dat dit de zwaarste dag van zijn leven was geweest na de dag van de Strijd van Uhud. Door al deze incidenten die kort op elkaar volgden, was de profeet vrede zij met hem erg teneergeslagen.

   Het licht van soera Joesoef

   In deze periode werd soera Joesoef geopenbaard. Als we de reden van de openbaring van deze soera kennen, wordt het belang van de soera vele malen groter. Waarom? Soera Joesoef was bedoeld om hem te troosten, om hem op te vrolijken en hem weerbaar te maken in een tijd van zware beproevingen en zorgen. Soera Joesoef is het licht dat hem uit de deprimerende tijd van pijn en lijden zal leiden. Het is de troost van Allah.
   Dit is de hoop voor ons als wij kampen met neerslachtigheid en als we lijden door een situatie op het werk, in onze relaties of in de maatschappij. Dit is de soera waar we ons naar toe kunnen wenden om onszelf op te monteren en om troost te vinden. Zoals het de profeet vrede zij met hem opbeurde.

   Overeenkomsten tussen Moesa en Joesoef

   De verhalen van alle profeten lijken op elkaar en bieden ons troost. Maar toch zijn er bijzondere overeenkomsten tussen Moesa en Joesoef die ik met jullie wil delen:

   Hun beider verhalen beginnen in Egypte en beiden groeiden op in een paleis.
   Beiden waren een tijdlang ‘verloren’ en verlaten. Joesoef was in een donkere put geworpen door zijn jaloerse broers, die een hekel aan hem hadden.
   Eén van hen zei: “Doodt Jozef niet, maar werpt hem op de bodem van de put, opdat enkele reizigers hem zullen vinden, als jullie iets willen ondernemen.” (Koran, 12.10)
   De ander werd door zijn liefhebbende moeder in een mandje op de rivier achtergelaten. Soms is er met liefde of haat hetzelfde resultaat. De eerste gebeurtenis ging gepaard met een grote hoeveelheid haat, de andere met een grote hoeveelheid liefde.

   In beide verhalen speelt de wil een rol, maar het verschil is dat de eerste handeling van de broers van Joesoef voortkwam uit de menselijke wil, en de tweede handeling van de moeder van Moesa was ingegeven door Allah’s wil.
   En Wij inspireerden aan de moeder van Moesa: “Zoog hem”, maar als jij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier, en vrees niet en treur niet: voorwaar, Wij zullen hem bij jou terugbrengen en hem tot één van de Boodschappers maken. (Koran, 12: 7)
   De moeder van Moesa én de vader van Joesoef waren beiden heel erg triest.
   In de Koran wordt het grote verdriet van de moeder en de vader beschreven.

   En het hart van de moeder van Moesa werd leeg (ontroostbaar), en zij had het (geheim) bijna onthuld , als Wij haar hart niet versterkt hadden, zodat zij tot de gelovigen behoorde. (Koran, 28:10)

   En hij (Jaqoeb) wendde zich van hen af en zei: “Wat heb ik een verdriet om Joesoef.” En zijn ogen werden wit van droefheid, en hij hield zijn woede in. (Koran, 12:84)

   1
   13
 1. Jan Kots zegt:

  Over de rug van iemand die 30x is gestoken views proberen te trekken is natuurlijk totaal niet ranzig. Zie Tubantia voor de details mensen! Dennis houd de schijn hoog dat hij bij die steekpartij betrokken is maar heeft er niks mee te maken. Hij woont alleen in hetzelfde stinkdorp.

  0
  7
 2. Isri voor Woeste Willem zegt:

  De Isrā’ en Mi`rāj was een groot teken en immens wonder wat Allah aan de Meester van de mensen ﷺ schonk, om zijn superioriteit over de mensheid, jin-heid, engelen en de gehele creatie te tonen. Er zijn grote lessen in de gebeurtenissen die plaatsvonden en dit kan een middel zijn om toe te nemen in geloof en zekerheid. De geleerden zeggen dat de beste nacht in relatie tot de Ummah als geheel, de nacht was waarin de Profeet ﷺ was geboren. En de beste nacht in relatie tot de Profeet ﷺ zelf, was de nacht van Isrā’ en Mi`rāj.

  Beproevingen
  Deze nacht had de Profeet ﷺ veel geduld getoond tijdens de ontberingen die hem troffen.
  En het is van Allah’s Wijsheid dat Hij zijn uitgaven schenkt, gepaard met ontberingen.

  Allah zegt :

  “Ze ondervonden leed en tegenspoed en waren zodanig dat de Boodschapper en de gelovigen zeiden: ” Wanneer zal hulp van Allah komen ?” Waarlijk, hulp van Allah is altijd dichtbij”[1]

  Aan het eind van zijn leven zei de Boodschapper van Allah ﷺ, dat hij de ergste behandeling kreeg tijdens de gewelddadige afwijzing door de ongelovigen van Ta’if. Het merendeel van de geleerden van de Seerah zeggen dat dat de Isra ‘ en Mi`rāj kort hierna plaatsvond, een jaar vóór de Hidjrah op de 27e nacht van de maand Rajab . [2]

  Voorbereiding & reis
  De Profeet ﷺ zag enkele van de gebeurtenissen van de Isrā’ en Mi`rāj in zijn dromen als een voorbereiding daarvoor, voordat de gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvonden. Sommige mensen beweren dat alle gebeurtenissen van de Isrā’ en Mi`rāj plaatsvonden in een droomtoestand , maar dit is niet het geval: de Profeet ﷺ ervoer dit met zijn lichaam en ziel. Had de Isrā’ alleen een ervaring binnen een droom van de Profeet ﷺ zijn geweest, dan hadden de ongelovigen van Quraysh niet zo veel moeite gehad om dit te accepteren. Ze zouden niet hebben gevraagd :

  “Hoe kon je gisteravond reizen naar Jeruzalem en de volgende ochtend met ons in Mekka zijn?”

  Allah zegt :

  “Transcendent is Degene Die veroorzaakt heeft dat Zijn dienaar in een nacht reisde van al- Masjid al – Haram naar al- Masjid al – Aqsa”. [3]

  Toen Allah wilde spreken met Sayyidunā Mūsā (Profeet Mozes, ‘alayhi salām) , vertelde Hij hem tot dertig dagen te wachten en dan verder nog eens tien dagen :

  “Wij benoemden voor Mūsā dertig nachten en Wij voltooiden [de periode] met tien meer” [ 4 ] .

  Allah vertelde overigens niet aan de Profeet ﷺ om te wachten. Zijn bevel kwam echter plotseling zonder enige waarschuwing. De borstkas van de Profeet ﷺ splitte open en zijn hart werd gewassen en gevuld met kennis en verdraagzaamheid. De Burāq (reisdier) werd toen voor hem gebracht. Allah zou hem ook kunnen hebben laten reizen zonder de Burāq , maar het was een manier om hem te eren en te verheffen. Jibril [Gabriel] zei tegen de Burāq na enige halsstarrigheid:

  “Schaam jij je dan niet, O Burāq? Bij Allah, niemand die nobeler is bij Allah heeft jou ooit bereden!”

  Terwijl hij op reis (Isra) was, riep iemand hem van de rechterkant, maar hij ﷺ reageerde niet. Jibril informeerde hem dat dit de oproeper van de joden was. Wanneer hij geantwoord zou hebben, zou zijn Ummah de weg van de joden zou hebben gevolgd. Daarna riep iemand hem vanaf de linkerkant en alweer antwoordde de Profeet ﷺ niet. Jibril informeerde hem dat dit de oproeper van de christenen was. Had hij geantwoord, dan zou zijn Ummah de weg van de christenen hebben gevolgd. Dus ondanks alle pogingen van de christenen om mensen te bekeren tot het christendom, blijft de Ummah onder de zorg en bescherming van Allah naar aanleiding van de standvastigheid van de Profeet ﷺ.

  Hij werd voor een derde keer geroepen en de Profeet ﷺ antwoordde weer niet. Jibril informeerde hem dat het de dunya, (materialistische wereld) was die hem riep. Als hij had geantwoord, dan zou zijn Ummah dit huidige leven hebben verkozen boven het Hiernamaals. De dunya verscheen toen voor hem in de vorm van een oude vrouw. Jibril deelde hem mee dat alles wat over zal blijven van het leven van deze wereld voor de Dag des Oordeels, vergelijkbaar is als de tijd die deze oude vrouw nog over heeft om te leven. We zijn getuige van alle oorlogen en worstelingen die plaatsvinden. In realiteit is dit leven als een oude vrouw, op de afgrond van de dood. En voor ons is het volgende leven! Moge Allah ons de beste der einden geven!
  Naar aanleiding van de weigering van de profeet ﷺ om antwoord te geven op de roep van de dunya, zullen er altijd mensen tot deze dag blijven die haar waardeloosheid inzien.

  0
  5
 3. Koor Aan voor beginners zegt:

  De Isrā’ en Mi`rāj was een groot teken en immens wonder wat Allah aan de Meester van de mensen ﷺ schonk, om zijn superioriteit over de mensheid, jin-heid, engelen en de gehele creatie te tonen. Er zijn grote lessen in de gebeurtenissen die plaatsvonden en dit kan een middel zijn om toe te nemen in geloof en zekerheid. De geleerden zeggen dat de beste nacht in relatie tot de Ummah als geheel, de nacht was waarin de Profeet ﷺ was geboren. En de beste nacht in relatie tot de Profeet ﷺ zelf, was de nacht van Isrā’ en Mi`rāj.

  Beproevingen
  Deze nacht had de Profeet ﷺ veel geduld getoond tijdens de ontberingen die hem troffen.
  En het is van Allah’s Wijsheid dat Hij zijn uitgaven schenkt, gepaard met ontberingen.

  Allah zegt :

  “Ze ondervonden leed en tegenspoed en waren zodanig dat de Boodschapper en de gelovigen zeiden: ” Wanneer zal hulp van Allah komen ?” Waarlijk, hulp van Allah is altijd dichtbij”[1]

  Aan het eind van zijn leven zei de Boodschapper van Allah ﷺ, dat hij de ergste behandeling kreeg tijdens de gewelddadige afwijzing door de ongelovigen van Ta’if. Het merendeel van de geleerden van de Seerah zeggen dat dat de Isra ‘ en Mi`rāj kort hierna plaatsvond, een jaar vóór de Hidjrah op de 27e nacht van de maand Rajab . [2]

  Voorbereiding & reis
  De Profeet ﷺ zag enkele van de gebeurtenissen van de Isrā’ en Mi`rāj in zijn dromen als een voorbereiding daarvoor, voordat de gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvonden. Sommige mensen beweren dat alle gebeurtenissen van de Isrā’ en Mi`rāj plaatsvonden in een droomtoestand , maar dit is niet het geval: de Profeet ﷺ ervoer dit met zijn lichaam en ziel. Had de Isrā’ alleen een ervaring binnen een droom van de Profeet ﷺ zijn geweest, dan hadden de ongelovigen van Quraysh niet zo veel moeite gehad om dit te accepteren. Ze zouden niet hebben gevraagd :

  “Hoe kon je gisteravond reizen naar Jeruzalem en de volgende ochtend met ons in Mekka zijn?”

  Allah zegt :

  “Transcendent is Degene Die veroorzaakt heeft dat Zijn dienaar in een nacht reisde van al- Masjid al – Haram naar al- Masjid al – Aqsa”. [3]

  Toen Allah wilde spreken met Sayyidunā Mūsā (Profeet Mozes, ‘alayhi salām) , vertelde Hij hem tot dertig dagen te wachten en dan verder nog eens tien dagen :

  “Wij benoemden voor Mūsā dertig nachten en Wij voltooiden [de periode] met tien meer” [ 4 ] .

  Allah vertelde overigens niet aan de Profeet ﷺ om te wachten. Zijn bevel kwam echter plotseling zonder enige waarschuwing. De borstkas van de Profeet ﷺ splitte open en zijn hart werd gewassen en gevuld met kennis en verdraagzaamheid. De Burāq (reisdier) werd toen voor hem gebracht. Allah zou hem ook kunnen hebben laten reizen zonder de Burāq , maar het was een manier om hem te eren en te verheffen. Jibril [Gabriel] zei tegen de Burāq na enige halsstarrigheid:

  “Schaam jij je dan niet, O Burāq? Bij Allah, niemand die nobeler is bij Allah heeft jou ooit bereden!”

  Terwijl hij op reis (Isra) was, riep iemand hem van de rechterkant, maar hij ﷺ reageerde niet. Jibril informeerde hem dat dit de oproeper van de joden was. Wanneer hij geantwoord zou hebben, zou zijn Ummah de weg van de joden zou hebben gevolgd. Daarna riep iemand hem vanaf de linkerkant en alweer antwoordde de Profeet ﷺ niet. Jibril informeerde hem dat dit de oproeper van de christenen was. Had hij geantwoord, dan zou zijn Ummah de weg van de christenen hebben gevolgd. Dus ondanks alle pogingen van de christenen om mensen te bekeren tot het christendom, blijft de Ummah onder de zorg en bescherming van Allah naar aanleiding van de standvastigheid van de Profeet ﷺ.

  Hij werd voor een derde keer geroepen en de Profeet ﷺ antwoordde weer niet. Jibril informeerde hem dat het de dunya, (materialistische wereld) was die hem riep. Als hij had geantwoord, dan zou zijn Ummah dit huidige leven hebben verkozen boven het Hiernamaals. De dunya verscheen toen voor hem in de vorm van een oude vrouw. Jibril deelde hem mee dat alles wat over zal blijven van het leven van deze wereld voor de Dag des Oordeels, vergelijkbaar is als de tijd die deze oude vrouw nog over heeft om te leven. We zijn getuige van alle oorlogen en worstelingen die plaatsvinden. In realiteit is dit leven als een oude vrouw, op de afgrond van de dood. En voor ons is het volgende leven! Moge Allah ons de beste der einden geven!
  Naar aanleiding van de weigering van de profeet ﷺ om antwoord te geven op de roep van de dunya, zullen er altijd mensen tot deze dag blijven die haar waardeloosheid inzien.

  0
  3
 4. De Rijdende Rechter zegt:

  Pap, ik schrijf even een kut stukje op insta. Kan je mij even vertellen hoeveel je van me houdt? Dan kan ik deugpuntjes scoren.

  1
  0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.