Kamervragen over de uitbuiting van kinderen bij Dreamschool

Roddelpraat-Dreamschool

Gisteren brachten wij een scoop in de uitzending over het tv-programma Dreamschool. In dit programma krijgen voortijdige schoolverlaters weer kansen. MAAR wij brachten aan het licht dat kwetsbare jongeren hier worden misbruikt voor hoge kijkcijfers. BVNL stelt nu kamervragen over de uitbuiting van kinderen bij Dreamschool!

Ruzies in scène gezet

In de uitzending van gisteren was te horen hoe een jongen zijn ervaringen deelde over zijn deelname aan Dreamschool. Zijn ervaringen waren alles behalve positief. Zo vertelde hij dat ruzies in scène worden gezet. Ook de beloofde nazorg van het programma werd nooit geleverd.

We zeiden in de uitzending al dat er kamervragen over gesteld moesten worden, die waarschijnlijk niet zouden komen, maar gelukkig hadden wij hier ongelijk in! BNVL vindt het namelijk stuitend dat ‘probleemjongeren op deze manier worden uitgebuit’.

Geldboetes

De oud-deelnemer het ook over geldboetes wanneer er gesproken wordt over de maak van het programma. Wybren van Haga zegt hierover: “Het is onacceptabel dat kwetsbare jongeren met zulke wurgcontracten het mes op de keel wordt gezet.”

Kamervragen

BVNL wil daarom de volgende vragen stellen aan de minister van Media:

  1. Bent u bekend met het TV-programma Dreamschool en het programma Roddelpraat, waaruit blijkt dat kwetsbare jongeren door Dreamschool worden misbruikt, (waarschijnlijk) voor het halen van hogere kijkcijfers?
  2. Wat vindt u van het feit dat er ruzies geforceerd in scene worden gezet? Graag een toelichting.
  3. Wat vindt u van het feit dat een oud-deelnemer van het programma aangeeft dat er van de beloofde nazorg voor jongeren helemaal niets terecht komt? Graag een toelichting.
  4. Wat vindt u van het feit dat minderjarige deelnemers wurgcontracten moeten tekenen, waarin bijvoorbeeld staat dat zij, op straffe van 5.000 euro, niet met de pers mogen praten? Graag een toelichting.
  5. Welke stappen gaat u ondernemen tegen het programma Dreamschool? Graag een toelichting. 

Gelukkig bleken wij ongelijk te hebben als het gaat om het stellen van de kamervragen, maar wederom krijgt Roddelpraat het voor elkaar om verandering te weeg te brengen!