Ultieme wraak van André Hazes: ‘Rachel Hazes onterfd’

Ultieme wraak van André Hazes: 'Rachel Hazes onterfd'
Ultieme wraak van André Hazes: 'Rachel Hazes onterfd'

Vandaag kan men in de nieuwe editie van de Privé lezen over de ultieme wraak van André Hazes. Volgens het blad heeft hij Rachel Hazes namelijk onterfd. Kinderen Roxeanne en André wisten hier niets vanaf. En eerlijk is eerlijk: als dit waar is, gunnen we dit de gecremeerde kroket allemaal.

Ultieme wraak van André Hazes

Op de cover van de Privé staat vandaag groots: ‘André Hazes’ ultieme wraak in testament: RACHEL ONTERFD?!’ Dochter Roxeanne Hazes sleepte haar moeder voor de rechter vanwege de erfenis van papa André Hazes. En dat terwijl Rachel volgens de Privé überhaupt al geen recht meer had op de erfenis. Rox en Dré wisten daar zelf overigens niks van.

Rachel Hazes onterfd

Zo’n drie jaar voordat André Hazes senior overleed, paste hij zijn testament aan en zette daarin dat Rachel helemaal niets meer zou erven ‘wanneer zij zouden zijn gescheiden of wanneer er een procedure daartoe zou zijn opgestart’. Privé weet te vertellen dat zo’n scheidingsprocedure al in gang was gezet op het moment dat Hazes overleed. Oeps…

Onwetende erfgenamen

André en Roxeanne zijn daarmee dus de enige echte erfgenamen zonder dat ze dit ooit wisten. Rachel zou helemaal geen recht hebben op centen van haar overleden echtgenoot. Al is ‘echtgenoot’ dus ook niet helemaal kloppend, want ze waren al bezig met het inzetten van de scheiding. De testamentaire bewindvoerder (die de zaak tegen Rachel samen met Roxeanne heeft aangespannen) zegt hierover: “Uit de stukken blijkt dat ze lang voorgelogen zijn.”

‘Heel pittig en emotioneel’

Rox heeft lange tijd haar best moeten doen en pas na bloed, zweet en tranen kreeg ze de stukken in handen. Haar bewindvoerder zegt over dit moment: “Tja, wat denk je? Best heel pittig en emotioneel. In de notariële akte stond gewoon zwart op wit dat Rox en Dré de enige erfgenamen van hun vader André Hazes zijn en niet Rachel.”

Aan Privé legt het hulpje van Roxeanne uit: “Het zal in elk geval hard aankomen. Officieel hebben ze het nooit geweten. Wie gelooft dat je moeder je niet vertelt dat je de erfgename van je vader bent? Dat hoor je te zeggen. Daar hebben zij recht op en vergeet niet, het is de laatste wil van hun vader.” Die vrouw is knettergek, maar dat wisten we allang.