Koen K. alweer aan de snuif?

Koen Estelle Jaimie

We hebben het al aangekondigd. Je kan dat gewoon zien gebeuren. Steeds een stapje dichter naar zijn oude leven. Steeds een stapje richting zijn oude vrienden. En dan patsboem! Daar is ie weer: Koen Kardashian, de snuifdoos. Samen met zijn girls.

Laatst probeerde Estelle al snel iets weg te halen uit beeld. Nu zat ze even niet op te letten. Wat ligt daar nou op tafel?

WhatsApp Image 2022 07 02 at 1.38.46 PM
WhatsApp Image 2022 07 02 at 1.38.37 PM

41 reacties op “Koen K. alweer aan de snuif?

 1. Het verhaal van Ruth zegt:

  n de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.

  Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Noömi: “Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,” en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: “Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!” – “Ga terug, mijn dochters,” zei Noömi, “waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de Heer heeft zich tegen mij gekeerd.” Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. “Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,” zei Noömi, “ga haar toch achterna!” Maar Ruth antwoordde: “Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!” Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.

  10
  33
  • Trollhunter 2.0 zegt:

   Heerlijk om te zien hoe druk en krampachtig die trollen bezig zijn met het op allerlei manieren te proberen deze site en Roddelpraat de saboteren. Hint: jullie gaan verliezen. Roddelpraat is het volk.

   46
   0
  • Thomas zegt:

   Wat een geleuter zeg. Welk nadenkend mens gelooft er nou nog in deze onzin? Inmiddels weet iedereen toch wel dat we met zijn allen meer dan 2,000 jaar voor de gek zijn gehouden.

   3
   1
 2. Ruth deel 2 zegt:

  Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: “Dat is toch Noömi?” Maar ze zei tegen hen: “Noem me niet Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Noömi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?” Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Noömi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst.

  Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man, die Boaz heette.

  Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: “Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.” Noömi antwoordde: “Doe dat maar, mijn dochter.” Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. “De Heer zij met jullie,” groette hij de maaiers. “De Heer zegene u,” groetten zij terug. Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: “Bij wie hoort die jonge vrouw daar?” De man antwoordde: “Dat is de Moabitische vrouw die met Noömi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.” Daarop zei Boaz tegen Ruth: “Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.” Ze knielde, boog diep voorover en zei: “Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?” En Boaz antwoordde: “Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de Heer je daarvoor rijkelijk belonen – de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.” – “Ik dank u, heer,” zei ze, “want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.”

  7
  19
 3. Ruth deel drie zegt:

  Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: “Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn.” Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht: “Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.” Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad.

  Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: “Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is!” Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boaz heette. Toen zei Noömi tegen haar schoondochter: “Moge de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.” En ze vervolgde: “Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden.” En Ruth, de Moabitische, zei: “Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald.” – “Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,” zei Noömi tegen Ruth, “want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.” Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het einde van de gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.

  Op een dag zei Noömi, haar schoonmoeder: “Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen.” Ruth antwoordde: “Ik zal doen wat u mij zegt.” Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen

  4
  12
 4. Ruth deel 4 spannend slot zegt:

  Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. “Wie is daar?” vroeg hij. “Ik ben het, Ruth,” zei ze. “Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.” – “Moge de Heer je zegenen, mijn dochter,” zei hij. “Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de Heer leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.” En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen.

  Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. Hij zei: “Pak je omslagdoek en houd hem open.” Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. “Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, ‘want,’ zei hij, ‘je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen.'” Daarop zei Noömi: “Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.”

  Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had – zijn naam is niet van belang – en hij zei: “Kom hier even bij me zitten.” De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boaz tien stadsoudsten plaats te nemen, en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man die ook als losser kon optreden: “Het stuk land van onze broeder Elimelech wordt door Noömi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen: U kunt het stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten te doen gelden, dan kunt u dat doen, zo niet dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt, en ik kom na u.” – “Ik zal mijn rechten doen gelden,” zei de man. Daarop zei Boaz: “Wanneer u het stuk land koopt van Noömi, koopt u het ook van Ruth, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land.” Toen zei de man: “Dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven. Koopt u het land maar!” en hij trok zijn sandaal uit. Daarop sprak Boaz tot de oudsten en alle anderen die daar waren: “U bent er vandaag getuige van dat ik van Noömi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van.” – “Ja,” zeiden de oudsten en allen die bij de poort aanwezig waren, “daarvan zijn wij getuige. De Heer geve dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Betlehem zal voortbestaan. Moge uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven.”

  Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Noömi: “Geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.” Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. “Noömi heeft een zoon gekregen,” zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

  4
  12
  • Ruth de samenvatting zegt:

   Voor u de samenvatting
   Ruth Samenvatting
   Een verhaal uit het oude testament (Ruth 1-4) bij Sjavoeot (Wekenfeest). Wanneer er hongersnood heerst in Betlehem trekken een man en vrouw en hun twee zonen weg. Hun zonen trouwen met niet-Joodse vrouwen, maar al snel overlijden zowel de man als de zonen. De vrouw blijft alleen achter met twee schoondochters. Een daarvan – Ruth – gaat met haar schoonmoeder terug naar Betlehem en trouwt uiteindelijk de Joodse Boaz. Uit deze verbintenis komt een kind voort, waarvan David (en Jezus) rechtstreeks afstamt

   5
   8
  • Dominee uit Glanerbrug zegt:

   Nog even zo doorgaan.
   Dan kan jij je testament opstellen…. mafkees.

   7
   4
  • Voor U Daniel en de leeuwenkuil deel 1 zegt:

   Koning Darius, de Meder, had zo’n groot rijk dat hij van oost naar west en van zuid naar noord honderdtwintig stadhouders nodig had om zijn zaken te regelen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan. Een van hen was Daniël, een balling uit Judea, die zo schrander en rechtvaardig was dat Darius hem over het gehele koninkrijk wilde aanstellen. Dit nu zinde de andere rijksbestuurders en de stadhouders niet. Afgunst rees in hen op en zij spanden samen tegen Daniël. De mannen zochten naar een reden om hem aan te klagen maar zij vonden er geen, want Daniël was de koning trouw. Toen zeiden zij tegen elkaar: “Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God.”

   En zij verzonnen een list, en zij zeiden tegen hun koning: “Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, alle oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden en vinden dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld, dat ieder die binnen dertig dagen een verzoek richt tot enige God of enig mens behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift, dat onveranderlijk is naar de wet der Meden en Perzen, die niet kan worden herroepen.” En koning Darius deed wat zij hem vroegen.

   2
   5
  • Buurman van buurman zegt:

   Mijn buurman vroeg mij ooit…heeft u een hond ??
   Ik zei nee want de Heer is mijn herder.

   15
   0
 5. De 5 geboden van Janus Rozet zegt:

  1) begin in de ochtend niet pas na 10.00 uur met het bieren

  2) haatzaaien zeker 3 x per dag

  3) kijk 1 per dag naar je ingelijste strafblad

  4) bedel voortdurend om geld bij anderen met de leugen dat je niet rond kunt komen

  5) wees arrogant en schreeuw in de rondte

  3
  9
 6. Daniel deel 2 tevens slot zegt:

  Daniël wist dat het bevelschrift geschreven was maar trok zich net als elke andere dag terug in zijn vertrekken en loofde zijn God. Daar vonden de rijksbestuurders en stadhouders hem. Zij sleurden hem naar koning Darius en zeiden: “Daniël, een van de ballingen uit Judea, heeft geen acht geslagen op u, o koning. Heeft gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen dertig dagen een verzoek richt tot enige God of enig mens behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen?” De koning, die zeer gesteld was op Daniël, zon op middelen om hem te bevrijden. Tot zonsondergang gaf hij zich de moeite hem te redden. Maar de mannen drongen bij Darius aan en zeiden: “Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd, veranderd kan worden.”

  Daniël in de leeuwenkuilDaarop sprak koning Darius tot Daniël: “Uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u!” Hij liet Daniël in de leeuwenkuil werpen en hij liet de leeuwenkuil afsluiten met een zware steen, en hij ging terug naar zijn paleis en vreesde het ergste. Maar toen de wilde dieren Daniël zagen, verwelkomden zij hem als honden die zich verheugen over de thuiskomst van hun baas, zij likten zijn handen en kwispelden met hun staart en hem werd geen haar gekrenkt. Terwijl dit gebeurde, verscheen in Judea een engel aan de profeet Habakkuk en zei: “Breng voedsel naar Daniël, die in de leeuwenkuil zit.” En de engel greep Habakkuk bij diens haar en zette hem in de leeuwenkuil, waar hij en Daniël samen de avondmaaltijd genoten. Daarna bracht de engel Habakkuk terug naar Judea.

  De volgende morgen, bij het krieken van de dag, ging de koning, die de nacht vastend had doorgebracht, naar de leeuwenkuil om te zien wat er van Daniël geworden was. Zijn vreugde was groot toen hij ongedeerd bleek te zijn. “Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muilen der leeuwen gesloten,” zei Daniël, “en zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden; maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan.”

  Toen gaf koning Darius het bevel om de vijanden van Daniël te halen. Zij zeiden dat de leeuwen geen honger hadden gehad, en dat Daniël om die reden ongeschonden was. Daarop nam de koning de proef op de som. Hij liet alle honderdtweeëntwintig vijanden van Daniël in de leeuwenkuil werpen, samen met hun vrouwen en kinderen, tweehonderdvierenveertig in getal, en de leeuwen hadden honger: allen werden in stukken gescheurd. Zelfs hun beenderen werden vermorzeld. En Daniël stond hoog in aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers.

  Daniël in de leeuwenkuil Samenvatting
  Daniël is de beschermeling van koning Darius. Door de kruiperij en valse beschuldigingen van zijn afgunste collega’s, moet hij Daniël veroordelen tot de dood door hem in een leeuwenkuil te werpen. God geeft hem echter bescherming tegen de hongerige leeuwen, maar met zijn vijanden loopt het minder goed af

  0
  5
  • St.Adriaan van Allegonde zegt:

   Jezus Christus zeg, je moet wel een hééé’l end van het padje zijn afgedwaald om op de site of all places van Roddelpraat deze achterlijke vrome nonsens te zetten. Geen bal te doen zeker. Of opdracht van de nachtzuster? Man ga een hobby zoeken.

   6
   0
 7. Janus Anus de alcoholbig zegt:

  Is het nu al zondag ?
  Al die bijbelse verhalen.
  Hik burph hik
  Oh nee het is 18.10 uur zaterdag. Tijd om van het bier naar de jenever te gaan
  Hik proost hik
  Burph
  Ps maak 5 euro over
  5 euro
  Ok ?
  Proost🍸🍸🍸🍸🍺🍸

  2
  8
 8. Mario zegt:

  Is er geen prive groep of iets? Ik ben wel in om actie te ondernemen tegen bepaalde mensen..

  4
  0
  • Hans Worst zegt:

   Verzamel om 21.00 uur bij de glasbak te Bergen.
   J. Roos zorgt voor het vette vreten en de zuiperij

   3
   7
 9. Johannes de Mol de tweede zegt:

  Ga op uw knieën broeder Jan Roos.
  Betaal aan mij Uw schulden 27500 euro en ik zal u vergiffenis schenken. Wees niet langer een zondaar en oliedom

  1
  4
 10. Karel Sneek zegt:

  Het was weer een heerlijk weekje voor gefrustreerd en verbitterd Hilversum. Op de site van Roddelpraat konden ze al hun zelfhaat en jaloezie weer schaamteloos dumpen onder het genot van een lekker snuifje coke en een rukkie.

  5
  0
  • Komt allen tesamen / zing gerust mee thuis lieverd zegt:

   Hij mat de wateren met zijn hand,
   Sprak en schiep de zon,
   Breidde de hemelen uit als tent,
   Waar de mens in wonen kon.
   God schiep de aarde in al haar pracht:
   Bergen, zee en land.
   Toch zal dit allemaal ooit vergaan,
   Maar zijn Woord houdt eeuwig stand.
   Kom, laten wij aanbidden;
   Ons buigen voor de Heer,
   De Koning der eeuwen,
   Hem komt toe de dank en eer.
   Kom, laten wij aanbidden
   De Schepper van ’t heelal,
   Van hemel en aarde,
   Hij die spoedig komen zal.
   Hij is ons licht in de donk’re nacht,
   Leidt ons door zijn Woord
   En als wij struikelen richt Hij ons op;
   Aan wie moe is, geeft Hij kracht.
   Niemand is aan Hem gelijk;
   Een machtig God is Hij;
   Kwam op de aarde voor jou en mij,
   Verliet zijn hemels koninkrijk.
   Hij weidt ons als een herder,
   Draagt ons in zijn schoot,
   Redt ons van de duisternis;
   Verlost ons van de dood!

   0
   4
  • Tinus zegt:

   Ja gelukt, ik schreef het alleen maar om te kijken of je zou reageren.
   Fijn voor je dat je zoveel houvast hebt aan dat oude verhaal en jammer dat je zo gevoelig bent wat anderen daarvan vinden.
   Zelf heb ik een ander overtuiging maar ik denk dat God niet zo blij is met de manier waarop hij hier gepromoot wordt. Amen

   3
   0
  • Dennis zegt:

   Je mag de auto’s komen wassen en grof vuil afvoeren en neem wat bier mee voor Jan Roos

   2
   3
 11. Papa en mama Kardesijaan zegt:

  Gelukkig is Koen weer aan de snuif, want anders was hij werkeloos. Het witte poeder is zijn enige bron van inkomsten. Ons schepsel kan verder niks.

  3
  0
 12. Linside zegt:

  Dennis Schouten gisteravond neergestoken in dorpshuis in Glanerbrug door Charly Luske.

  2
  1
  • SBS Boulevard reporter zegt:

   Heb net ook gelezen dat Dennis gestoken is gisteravond…maar door wie staat er (nog) niet bij.

   0
   0
  • Scooop scooop zegt:

   Het schijnt dat het
   Let op
   Scoop scoop

   jan Roos. was

   De twee hebben veel mot achter de schermen schijnt. Jan stond op de nominatie om er uit getrapt te worden omdat de bolle alleen maar zuipt en scheldt

   1
   3

Reacties zijn gesloten.