Columns

Jan Roos: Stem voor Nederland

jan roos stemmen nederland

Morgen mogen we dan eindelijk stemmen. Eindelijk kunnen we weer even dromen van een politieke aardverschuiving. Van een afrekening van het beleid van de afgelopen jaren die dit land bijzonder zwaar heeft ontwricht. Ik kan niet wachten op al die geschrokken berichten van de Grachtengordelmeute die denken het allemaal beter te weten. Een kliekje dat elkaar gelijk geeft en dus denkt gelijk te hebben.

Jan Roos: Stem voor Nederland

Aan de andere kant heb je mensen die gelijk hebben, maar het simpelweg niet krijgen. Ik begrijp die groep erg goed, want ik maak er zelf onderdeel van. Je roept al tientallen jaren dat het zo niet goed gaat, je wordt daardoor versleten voor extremist en uiteindelijk heb je gewoon gelijk. Hoe kan je nu een verzorgingsstaat overeind houden, terwijl de grenzen openstaan voor mensen die komen halen en niet brengen? Dat kan dus niet. Dat is niet extremistisch, racistisch of fascistisch, dat is simpele algebra. Een ouderwets huishoudboekje laat zien dat uitgaven gebaseerd zijn op inkomen. Meer uitgeven dan er binnenkomt, geeft ellende. En zie hier de situatie op de woningmarkt, de gezondheidszorg, het sociale vangnet en ga zo nog maar even door.

Jan Roos: “Hoe kan je nu een verzorgingsstaat overeind houden, terwijl de grenzen openstaan voor mensen die komen halen en niet brengen?”

Om dat tij te keren zijn we al bijna te laat. Ik leerde op school dat we 15 miljoen mensen in dit land hadden, nu zijn het er 18 miljoen. Om het land leefbaar te houden of eigenlijk weer leefbaar te maken moet die groei zo snel mogelijk gestopt worden. Dus ga alsjeblieft stemmen en doe dat op een partij die Nederland liefheeft. Want er is de afgelopen jaren genoeg gesloopt. Misschien kunnen we de toekomst nog redden morgen.

Nog geen reacties