Grote problemen voor Peter Gillis: Illegale migranten op zijn parken

Grote problemen voor Peter Gillis: Illegale migranten op zijn parken

Grote problemen voor Peter Gillis. Alweer krijgt hij een dwangsom opgelegd wegens het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Is Peter hardleers of maakt het hem gewoon helemaal niets uit? Die paar miljoen die het inmiddels is geworden… Dat is toch niks voor Peter.

Grote problemen voor Peter Gillis

Het lijkt erop dat het water straks echt bij Peter Gillis aan de lippen komt te staan, want hij moet dwangsom na dwangsom betalen. Verschillende gemeentes hebben al dwangsommen aan hem opgelegd voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Aangezien hij een vakantiepark bezit, is het niet de bedoeling dat mensen hier hun onderkomen voor langere tijd vinden.

Zwemmen in het geld

Peter Gillis lijkt het niets te interesseren dat hij elke keer weer op zijn vingers wordt getikt. Het zal hem aan het einde van de streep wel meer opleveren dan dat het hem kost, of zoiets? De man zwemt toch in het geld, dus die paar miljoen die hij in totaal al kwijt is aan dwangsommen kunnen er ook nog wel vanaf.

Illegaal huisvesten van arbeidsmigranten

Dit keer komt gemeente Terneuzen om te hoek kijken. De gemeente heeft de Oostappen Groep BV een dwangsom opgelegd van 200.000 euro wegens het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Dit keer gaat het om het vakantiepark Marina Beach. De gemeente heeft ook alvast duidelijk gemaakt dat er een dwangsom ter hoogte van 400.000 euro voor hem in het verschiet ligt als hij ermee doorgaat. Binnen drie maanden moet het afgelopen zijn. Peter kennende zal dat niet het geval zijn.

Flinke dwangsom

De gemeente Terneuzen heeft Oostappen Groep BV van realityster Peter Gillis een dwangsom opgelegd van 200.000 euro. Dit omdat het bedrijf illegaal arbeidsmigranten heeft gehuisvest op vakantiepark Marina Beach. Daarnaast heeft de gemeente een nieuwe dwangsom van 400.000 euro in het vooruitzicht gesteld, als de arbeidsmigranten over drie maanden nog steeds op vakantiepark Marina Beach zitten.

‘Hij blijft de regels overtreden’

Burgemeester Erik van Merrienboer legt uit: “Helaas blijft de Oostappen Groep de regels overtreden.” Ja, het lijkt er ook niet op dat hij van plan is ermee op te houden. Hij vervolgt: “Als vaststaat dat sprake is van overtredingen van het bestemmingsplan, moeten wij handhaven en zorgen dat de overtreding stopt. Daarom gaan we over tot invordering van opgelegde dwangsommen en leggen we steeds hogere dwangsommen op bij nieuwe overtredingen.” Ja, Petertje, de boetes beginnen nu toch wel hoog op te lopen… Misschien kan je Nicol Kremers vragen om een financiële bijdrage?