Danny de Munk huilt, maar verhaal rammelt

Danny de munk

Vreemd hoor. Eerst ontkent hij alles en komt zijn advocaat De Vries met een lulverhaal dat het allemaal niet waar is. Opeens is het wel zo dat hij seks heeft gehad met die vrouw. Zit ie te janken bij RTL Boulevard en vervolgens komt zijn advocaat met weer een statement.

Dit keer dat het verhaal niet volledig is omdat er in het item is geknipt. Hallo Royce, het zijn de woorden van jouw cliënt. Dan moet je niet achteraf piepen dat het onvolledig is. Je bent een man hè.

22 reacties op “Danny de Munk huilt, maar verhaal rammelt

 1. Veel nieuws over Je Zus zegt:

  Jezus’ geboorte en jeugd
  4 v.Chr. tot 30 n.Chr.
  In Jezus’ tijd werden nog geen geboortekaartjes rondgestuurd met het gewicht, lengte en de datum van het kindje. We zijn dus aangewezen op de overleveringen geschreven in die tijd. Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes en Paulus zijn een aantal belangrijke schrijvers van deze Bijbelse bronnen. Deze vijf mannen vonden zijn leven zo belangrijk dat ze iedereen wel over Jezus’ wilden vertellen. Dankzij deze verslagen kunnen we deze tijdlijn van Jezus maken. Lucas en Matteüs zijn trouwens de enige die over zijn geboorte schrijven.
  4 v.Chr.
  De engel Gabriël bezoekt Maria in Nazareth
  Het jonge stel, Maria en Jozef, zijn op het moment dat ze Jezus verwachten nog niet getrouwd. Ze krijgen beiden bezoek van de engel Gabriël. Die vertelt hen dat ze een heel bijzonder kind krijgen.

  Jezus’ geboorte al eerder voorspeld
  De volkstelling
  Op bevel van de keizer moeten alle inwoners zich laten inschrijven in de plaats waar ze vandaan kwamen. Vanuit Nazareth reizen Jozef en een hoogzwangere Maria samen naar Bethlehem.

  De geboorte van Jezus
  Eenmaal in Bethlehem begint Maria’s bevalling. Door de drukte in de stad is er geen plaats voor hen in lokale overnachtingsmogelijkheden. Maria brengt haar zoon ter wereld, vermoedelijk in een stal.

  Kraamvisite
  Geboortekaartjes blijken niet nodig. Jozef en Maria ontvangen kraamvisite, zelfs van onbekenden! Van herders buiten de stad, die van een engel horen over de geboorte van dit bijzondere kind. Van wijzen ‘uit het oosten’ die achter een ster aan reizen richting ‘de pasgeboren koning der Joden’.

  Als vluchteling in Egypte
  Veel tijd voor de kraamperiode is er niet. Want na het bezoek van de wijzen – die natuurlijk eerst in het koninklijk paleis zochten – ruikt Herodes onraad. Hij wil geen concurrentie op de troon. Daarom laat hij alle jongetjes jonger dan 2 jaar in Bethlehem vermoorden. Jozef en Maria vluchten halsoverkop naar Egypte.

  Stilte op de tijdlijn van Jezus
  Na de dood van Herodes in datzelfde jaar, keren Jozef en Maria met Jezus terug naar Israël. Het gezin gaat wonen in Nazareth. Veel meer is er over Jezus jeugd niet bekend. Het enige wat er verder over Jezus’ jeugd wordt gezegd is dat hij opgroeit als een sterke en slimme jongeman. Op één specifieke gebeurtenis na.
  8 n.Chr.
  De 12-jarige Jezus in de tempel
  Op 12-jarige leeftijd reist Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem voor het jaarlijkse Pesachfeest. Een groot familiefeest. Op de terugweg komen zijn ouders er plots achter dat Jezus is achtergebleven. Na drie dagen zoeken, vinden ze hem in de tempel. Diep in gesprek met geleerden.

  8 – 25 n.Chr.
  Jezus in de luwte
  Net als zijn vader, vult Jezus zijn dagen vermoedelijk als timmerman. Tussen zijn 12e en 30e leeftijd wordt er over Jezus’ leven niets geschreven.

  Openbare optredens van Jezus
  26 tot 29 n.Chr.
  Rond zijn 30e starten de verhalen rondom Jezus’ leven weer. Het begint met Johannes de Doper die de komst van de Messias verkondigt. Hij roept mensen op zich te laten dopen. En dan verschijnt Jezus op het toneel.
  Wanneer Jezus gaat rondreizen, is hij rond de 30 jaar. De exacte datum waarin Jezus rondreisde weten we niet. Dat komt omdat verhalen over Jezus pas een paar decennia later zijn opgeschreven. Het meest waarschijnlijk is dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tussen 26 en 29 n.Chr.
  Jezus heeft veel ontmoetingen met mensen, vertelt verhalen, verricht wonderen. In deze tijdlijn van Jezus nemen we je mee op de highlights van zijn reis.
  26 n.Chr.
  Jezus laat zich dopen
  Aan het begin van Jezus’ publieke optreden, zoekt hij zijn neef Johannes op. Johannes doopt mensen om een nieuw leven te beginnen. Ook Jezus. Dan gaat de hemel open en een stem klinkt: “Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde”. God bekent direct kleur: dat Jezus zijn zoon is en dat God blij met hem is.

  Jezus op retraite in de woestijn
  Meteen daarna stuurt God Jezus de woestijn in, veertig dagen lang. Al die tijd eet en drinkt Jezus niet. Na verloop van tijd komt de duivel voorbij. Hij stelt Jezus tot drie keer toe op de proef: hij verleidt hem op manieren waarop wij als mensen ook worden verleid. Jezus weerstaat de verleidingen door te wijzen op wat er in de Bijbel staat. Daarop laat de duivel Jezus met rust.

  10
  29
  • Jan zegt:

   “Jezus’ geboorte en jeugd
   4 v.Chr. tot 30 n.Chr.”
   Altijd een naar kind gebleven .

   5
   1
  • Jan zegt:

   Wat leuk , die opmerking over demonen in het hoofd .
   Nog even natrappen naar een andere vreemdgaande “BN’er” .

   18
   0
  • IkhaatdemoonTJES zegt:

   Die “demonen” van de bekende nl-ertjes komen m’n strot uit. Tot nu toe hebben er alweer 3(?)het woord demonen gebruikt. En het was GEEN overspel, maar verkrachting, toch? Alles draait om verwende Danny uit Purmerend, anderen hebben het gedaan niet hij. De demoontjes in de broekjes van de “heren” worden wel een saai verhaal. Hoe gaat het trouwens met z’n chauffeur? Ik walg van dat narcissistiche gedrag. Had de Munk ook maar niet zo hard moeten roepen: Over mij kunnen ze niks zeggen! En daar zitten janken omdat ie betrapt is. Da’s alles. Walgelijk.

   11
   0
 2. Deel 2 over Je Zus zegt:

  Jezus treedt voor het eerst op in Nazareth
  Na zijn retraite in de woestijn keert Jezus gesterkt terug in Galilea. Hij geeft les in synagogen en wordt geprezen door mensen. Hij krijgt een boekrol van de profeet Jesaja in zijn handen gedrukt: Jezus leest het gedeelte waarin de Messias wordt aangekondigd en vertelt dat wat er geschreven staat in vervulling is gegaan.

  Jezus vraagt de discipelen mee op reis
  Jezus reist niet alleen. Aan het begin van zijn reis vraagt hij twaalf mannen om hem te volgen. Jezus reist rond als leraar in Israël om les te geven in de synagogues en het evangelie van het koninkrijk te vertellen aan de mensen. De twaalf mannen vormen zijn vaste leerlingen (ook wel ‘discipelen’ genoemd).

  Het eerste wonder van Jezus
  Jezus en zijn discipelen zijn uitgenodigd voor een bruiloft in Kana, Galilea. De gasten zitten aan tafel, maar is er geen wijn meer. Een schande in een cultuur van gastvrijheid. Dan draagt Jezus de ceremoniemeester op de waterpotten tot de rand te vullen met water. Het water verandert in wijn – het eerste wonder van Jezus.

  2
  23
 3. Deel 3 over Je Zus zegt:

  Jezus viert het Loofhuttenfeest in Jeruzalem
  Tijdens het Loofhuttenfeest herdenken Israëlieten de tijd dat zij leefden in hutten en tenten na hun vlucht uit Egypte. Zij herinneren God’s trouw met een uitbundig feest, vol dans en muziek. De mensen die hoorden waren verbaasd over zijn kennis, omdat Jezus geen opleiding heeft gevolgd.

  Jezus’ verblijf in Dekapolis en Perea
  Jezus verblijft in Dekapolis en Perea op weg naar Jeruzalem. Hij verricht verschillende wonderen: hij drijft boze geesten uit en geneest een man die doof is. Hiermee zet Jezus het leven van een paar mensen volledig op zijn kop.

  De laatste week van Jezus’ leven
  29 n.Chr.
  Er is veel aandacht in de Bijbel voor de laatste week van Jezus’ in Jeruzalem. Deze week wordt ook wel de heilige, goede of stille week genoemd. Hieronder vind je de tijdlijn van Jezus’ laatste week in Jeruzalem.
  Palmzondag
  Jezus feestelijk ontvangen in Jeruzalem
  Jezus wordt als koning ontvangen in Jeruzalem. Hij rijdt op een ezel en iedereen zwaait vrolijk met palmtakken en zingt Hosanna (‘red ons’ of ‘help ons’). De joden hopen dat Jezus hen zal verlossen van de Romeinse onderdrukkers en dat hij de beloofde Messias is. Jezus’ intocht wordt op Palmzondag gevierd.

  Palmtak
  Palmzondag | Jezus zet Jeruzalem op z’n kop met Palmpasen
  Maandag
  Jezus bezoekt de tempel
  Jezus is vaak in de tempel te vinden. Maar dit is niet zomaar een bezoek. Het tempelplein wordt namelijk gebruikt als marktplein. Jezus wordt woest en gooit de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. Hij is boos. De tempel is het huis van God – geen plek voor handelaars.

  Dinsdag en woensdag
  Onderwijs in de tempel
  Voor de tweede keer komt Jezus in de tempel, deze keer geeft hij les. Jezus legt graag zaken uit door middel van gelijkenissen. Korte verhalen vol symboliek en metaforen. Heel bekend is de gelijkenis van De Verloren Zoon.

  Het plan om Jezus te doden
  De joodse leiders moeten niets hebben van Jezus. Ze proberen hem uit de tent te lokken met lastige vragen. Maar Jezus houdt hen bij elk antwoord, zelf een spiegel voor. De leiders worden steeds bozer en zien ook dat zij de grip op hun eigen mensen aan het verliezen zijn. Ze besluiten dat Jezus uit de weg geruimd moet worden.

  Judas sluit een deal met de joodse leiders
  Judas wordt overgehaald om Jezus te verraden. Hij krijgt 30 zilverstukken als hij Jezus overlevert aan de soldaten.

  2
  17
 4. Deel 4 over Je Zus zegt:

  Jezus viert Pesachfeest met zijn vrienden in Jeruzalem
  Elk voorjaar vieren de Joden het Pesachfeest. Het feest herinnert hen aan de vlucht van hun volk uit Egypte, na veertig jaar gevangenschap. Jezus viert dit feest samen met zijn vrienden tijdens hun laatste avondmaal samen.

  Verraad
  Tijdens de maaltijd kondigt Jezus aan dat iemand uit de groep hem zal verraden. Zijn vrienden zijn in shock. Wie dan?

  Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci
  Witte Donderdag | Een inktzwarte dag voor Jezus
  Jezus neemt afscheid van zijn vrienden
  Jezus vertelt dat hij zal sterven maar ook zal opstaan uit de dood. Hij probeert zijn vrienden uit te leggen wat er gaat komen. In zijn afscheidsspeech laat hij een glimps zien van de toekomst en praat zijn vrienden moed in. Zijn vrienden begrijpen er niets van.

  De arrestatie van Jezus
  Na de maaltijd maken Jezus en zijn vrienden een wandeling door het hof van Getsemane. Dan komen er de soldaten eraan. Judas geeft Jezus een kus op zijn wang. Zo weten de soldaten wie opgepakt moet worden. In een poging Jezus te redden, hakt zijn vriend Simon Petrus een soldaat zijn oor af. Maar Jezus zegt: “Het is nodig dat dit allemaal gebeurt.” Jezus wordt afgevoerd.

  Goede vrijdag
  Jezus wordt verhoord
  De joodse leiders verhoren Jezus. Hij wordt gemarteld en geslagen. Volgens de Romeinse wet mogen ze echter geen doodstraf uitspreken. Daarom wordt Jezus naar het gerechtsgebouw gebracht van de Romeinse leider Pontius Pilatus.

  Jezus bij Pontius Pilatus
  Pontius Pilatus vindt Jezus eigenlijk het probleem van de joden. Hij ziet geen schuld in Jezus. Zelfs zijn vrouw smeekt hem om Jezus niet te laten doden. Hij probeert Jezus nog vrij te krijgen door het volk te laten kiezen of ze liever de moordenaar Barabas vrij willen of Jezus. Het volk kiest echter Barabas. De druk van de joodse leiders is zo groot dat hij uiteindelijk toegeeft. Jezus krijgt de doodstraf.

  Klinkt als alles behalve een “Goede Vrijdag” – waar komt die naam vandaan?!
  De kruisiging
  Jezus wordt met spijkers door zijn handen vastgenageld aan een houten kruis. De kruisiging is een gruwelijk doodstraf. Jezus hangt tussen twee moordenaars in, op de berg Golgotha.

  Jezus’ laatste woorden
  Jezus schreeuwt het uit naar God: “Vader, vader – waarom heeft u mij verlaten?” Maar ook zegt hij: “Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen.” Zijn allerlaatste woorden zijn: “Het is volbracht.”

  Jezus wordt begraven
  Zijn vrienden halen Jezus van het kruis. Hij wordt begraven in een graf, uitgehakt in een rotswand, in de tuin van Jozef van Arimathea. Zijn vrienden moeten snel zijn want de joodse rustdag breekt bijna aan en dan mogen zij geen doden verzorgen.

  Stille zaterdag
  Stille Zaterdag
  Op Stille Zaterdag is het stil. Het is de joodse rustdag. De vrienden van Jezus rouwen om het verlies. Er is weinig geschreven over deze dag. Wel wordt verteld dat Judas zo’n spijt krijgt van zijn verraad dat hij zijn geld terug wil geven aan de joodse leiders. Ze moeten er niets van hebben. Judas heeft zoveel berouw dat hij zelfmoord pleegt.

  2
  12
 5. Ali uit de zandbak zegt:

  Ies mooi verhaal
  Niet zo raar verhaal als over Allah
  Iek ga mij bekere tot Je zus
  Ps varken blijft onrein
  Varken Roos 🐷janus onrein

  4
  10
  • trollhunter zegt:

   Wat heb je tegen varkens? Het zijn prachtige, lieve en intelligente dieren. Een beetje zoals Jan is idd.

   14
   0
 6. eenreactie zegt:

  Dit klinkt als een vooringestudeerd verhaal, anders gaat een advocaat achteraf de boel niet lopen aanvullen. Komt krampachtig over.

  14
  0
 7. Choco Prince zegt:

  Dat rattenbekkie liegt heul veul. Ik ken een dame die hij regelmatig hep lopen aanduwen. Dat is overigens geen Hollandse zoals zijn lieftallige vrouw.

  9
  1
 8. tinus plotseling zegt:

  Yvonne heb vanmorgen een statement naar buiten gebracht, dat het nog veel erger is met deze rat meisjes drugs geven en dan met drie man er over heen wat een vuilak die DANNY de Munk hij had Ruzie met Joop gehad om deze shit en ze drugsgebruik dat verteld hij niet dat Joop hem er bijna had uitgetrapt hij beloofde beterschap net zo geloofwaardig als hij Ciske speelde voel me zo verdomd alleen daarom maar meisjes van je productie verkrachten/aanraden hij hoort achter de tralies Danny krijg de klere daar in Purmerend.

  6
  1

Reacties zijn gesloten.